Verdidebatt

Den fredelige veien

Jeg mener at man må starte med dialog, med å lytte til hverandre og at skyldspørsmålet blir mye mindre relevant hvis partene i konflikten en dag finner en måte å ha en felles fremtid.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Operasjon Dagsverk er et nydelig prosjekt der ungdom reflekterer over konflikter i verden og engasjerer seg for å gjøre en forskjell. Vi er heldige som bor i et av de mest fredelige områdene i verden, og det er viktig at vi ikke bare lever i vår gull-boble. Når aktiviteter som dette initieres av ungdommer ser fremtiden lysere ut.

Målgruppen som ble valgt for årets prosjekt er meget verdig, nemlig unge palestinere som opplever en vanskelig hverdag og begrenset frihet på grunn av en konflikt som de ble født inn i. Mange av tiltakene i årets operasjon er også meget verdige. Blant dem, frigjøre fra undertrykkende kjønnsroller, kunnskap om demokratisk styresett, borgerrettigheter, og opplæring i en ikke-voldelig måte å kjempe for frihet og fred. Derfor er det meget trist at vi allikevel ikke kan oppfordre våre ungdommer til å delta i Operasjon Dagsverk i år.

Den fredelige veien.

Min yngste sønn (9) har de siste ukene sammen med sine venner deltatt på et kurs om konfliktløsning og megling for å forbedre dynamikken i vennegruppen og at de fra en tidlig alder skal få en god kommunikasjonsevne for å unngå konflikter. Prinsippene han lærte er enkle, og er grunnpilarene i megling og konfliktløsning. Når man har en konfliktsituasjon går begge partnere instinktivt til angrep mot partneren, lytter ikke til det de har å si, og man ender med et negativt syn på den andre. Konflikten er i gang for fullt. Den fredelige veien som tjener begge sider i konflikten er å lytte til motparten, prøve å forstå ham, deretter finne en løsning som tjener begge, og som fører til at man som venner igjen har felles verdier og mål (eller fred med mine ord).

Det kan være veldig passende å engasjere seg i å hjelpe palestinere uten å blande seg, og ta side i vanskelige aspekter av den politiske konflikten. Hvis man velger å samtidig å engasjere seg i konflikten, er det rart at elementer som kan skape en forsoning er helt fraværende.

Siden starten av konflikten har de aller fleste arabere og palestinere dessverre nektet enhver dialog og forsoning med Israel og israelere. Når man har kontakt med unge palestinere er det en god anledning for å utfordre dem til å ha dialog med israelere. I stedet, valgte man kun å støtte det palestinske narrativ om konflikten, og man nevner Israel kun som okkupant og israelere som slemme soldater. Det bidrar til å opprettholde konflikten framfor å skape varig fred.

Demonisering av Israel. 

Dette fører til demonisering av Israel. Setninger som: ‘motstand mot okkupasjonen som hindrer deres rett til en rettferdig og fredelig framtid’, gir et inntrykk av at hele skylden for de palestinske ungdommers situasjon ligger på en slem side. Ville bare okkupasjonen bli borte vil det med en gang komme fred og forsoning. Det er ikke så rart at vi tenker sånn i Norge, fordi vår nærmeste referanse til okkupasjon er andre verdenskrig, der en slem okkupant okkuperte vårt land og freden først kom når okkupasjonen var over. Under Tysklands okkupasjon var det selvfølgelig ikke dialog og forsoning med nazistene som skulle til for å skaffe fred.

Når vi da gjentatte ganger bruker okkupasjon i terminologien om Israel og Palestina er det viktig å forstå at det nesten ikke er en eneste sammenheng mellom disse to situasjonene. I Israel er det to folkegrupper som har tilknytning til det samme landet som de ser på som sitt eneste hjemland. Det er nesten umulig for begge parter å dele sitt hjemland med dem de ser på som fremmede, og det har ført til en konflikt som har eskalert, blitt blodig og traumatisk for alle som er involvert. Man kan selvfølgelig diskutere hvilken side har en større del av skylden. Jeg mener at man må starte med dialog, med å lytte til hverandre og at skyldspørsmålet blir mye mindre relevant hvis partene i konflikten en dag finner en måte å ha en felles fremtid på.

Jobber for dialog. 

Det finnes heldigvis mange organisasjoner som jobber for dialog i Israel og Palestina, de står dessverre ikke på Operasjon Dagsverks liste. KFUK-KFUM og deres partnere har valgt mur framfor forsoning, og de støtter boikott framfor dialog. Det er ikke noe Det mosaiske trossamfunn, eller jeg kan støtte.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt