Verdidebatt

Ord skaper virkelighet -også for barn

Det handler om porno. Hva er det? Er det farlig å se på? NRK Supernytt spør – og det virker som om de har funnet svarene i Sesam Sesam!

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Vi brukte et sitat fra Supernytt 21.november («det er stort sett ikke farlig for barn å se på porno») i et innlegg i Vårt Land 19. desember som omhandlet NRK3-programmet «Line fikser kroppen». Supernytt reagerte og mente at vi hadde tatt uttalelsen ut av sin sammenheng. Vi ser dette og har beklaget overfor Supernytt. Det er eksemplarisk at Supernytt tar sitt ansvar som allmennkringkaster og bruker sin viktige posisjon til å vise at pornografi lyver om virkeligheten. Vi holder likevel fast ved at det er kritikkverdig at den aktuelle reportasjen ikke gir barn et mer nyansert bilde av pornografi.

Supernyttreportasjen fra november tar utgangspunkt i Gro Dahles bok Sesam Sesam. Hovedkarakteren Al har utilsiktet sett porno, og får lignende råd av mammaen sin som legen i Supernytt gir i reportasjen: -Det går bra sier mamma, og forklarer at det er vanlig å se på porno, at det er lov, at mange ser på porno, både gutter og jenter. –Det er ikke farlig i det hele tatt, sier hun og ler litt, -men det kan gi et rart bilde av sex, og noen kan tro det er slik det foregår, at der er sånn de må se ut og at de ikke er bra nok. NRK Ytring publiserte en kronikk skrevet av organisasjonen Freethem som mente boken var med på å ufarliggjøre bruk av porno. Vi støtter det synet.

Barn ser porno. Det må vi forholde oss til. Det er nødvendig både for barn og voksne å få økt kunnskap om tematikken. Supernytt er prisverdig klare på at porno er en fantasi for voksne og ikke er ment for barn. Men vi skulle gjerne sett at Supernytt ikke gjorde som Gro Dahle gjorde i sin bok, der hun unnlot å svare på de alle de store spørsmålene Al satt igjen med etter å ha blitt avslørt. Mange barn vil ha samme reaksjonsmønster som Al i Sesam Sesam: skam, tap av kontroll, sinne, skyldfølelse, kiling i kroppen og en følelse av at man bare må se. Al er som andre barn og har fortsatt mange spørsmål som forblir ubesvart.

Kanskje mamma syns han er ekkel?  

Kanskje er hun lei seg?  

Kanskje er hun skuffet?  

Kanskje er hun ikke glad i ham lenger?   

Kanskje hun aldri kommer til å like ham mer?   

Hva er porno? Spør Supernytt, og svarer at det er filmer og bilder som er laget for voksne. Det er sant. Men så går Supernytt videre og sier at porno er laget for å gi gode følelser. Sannheten er at pornografi genererer skam. Finn Skårderud skriver i Tidsskriftet Den Norske Legeforening om god skam: «Dette er den preventive skammen, den som forebygger uønskede avsløringer. Dette er respekten for andre og for seg selv.  En god skamfølelse beskytter sosiale bånd, det vil si at den regulerer intimiteten med de andre. Skammen definerer grenser for det private.» Skam er ikke utelukkende negativt og noe vi må kvitte oss med, den sier noe om grenser og om hva som er privat. Det at pornografi avler skam vitner om at vi får et innblikk i det som skulle vært forbeholdt det private, det intime. I tillegg er porno knyttet til skam fordi industrien er skammelig, den omgjør mennesker til penger.

Supernytt hadde en mulighet til å si noe om hva man kan gjøre når pornoen dumper inn på skjermen, og til å peke på at det er greit å snakke med voksne personer man har tillit til om hva man har sett. Slik kan man ta hull på den fornedrende skammen, den som Al setter ord på, men som ikke blir møtt.

Er porno farlig å se på? Ord skaper virkelighet, ikke nødvendigvis sannhet. Som allmennkringkaster har Supernytt et ansvar for at det som formidles ligger nært opp til sannheten. Å snuble over nakne mennesker slik Al gjør, og slik barna i reportasjen gjør, fører ikke til umiddelbar, uopprettelig skade. Men pornografi er visuell, repeterende og belønnende. Den er tilgjengelig, anonym og gratis – en tilnærmet optimal læringsarena. Det er gode argumenter for å si at porno er skadelig for et barn å se på, blant annet er tverrfaglige akademiske miljøer så godt som entydige på de sosiale og relasjonelle kostnadene av pornografi.

Det er de foresatte sitt ansvar å beskytte og sette grenser for sine barn ut fra modenhet, alder og tilgang til nett. Barn er prisgitt voksnes virkelighetsbilde, og behøver tydelighet for å kunne håndtere historiene de møter. Vi mener pornografi krenker det vakreste vi mennesker kan gi til et annet: å elske det.

Supernytt vant sølv for reportasjen i Youth News Exchange, YNE Award i 2017 for allmennkringkastere i EBU med omtalen "creative, innovative, informative, bravest or strongest item of the year". Vi vil takke Supernytt for at de våger å være tydelige, men vil samtidig utfordre til å være enda mer informative, innovative og ikke minst modige i møte med nettporno.

Teksten er skrevet av:

Anne Solfrid Brennhovd, redaktør i Damaris Norge

Alexis Lundh, Tro & Medier -leder HeltFri.net og medforfatter av "Klikk her, Thomas"

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt