Verdidebatt

Kristne folkehøgskoler - uten å si det

Kristne folkehøgskoler må være åpnere om hva de er.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

32 av folkehøgskolene er tilknyttet Informasjonskontor for kristen folkehøgskole. Disse skolene har til felles at de enten er eid av, eller nært knyttet til kristne organisasjoner eller kirkesamfunn.

Våre kristne folkehøgskoler er på banen med massiv markedsføring inn mot neste års potensielle søkere. Både i fjorårets og i årets kampanjer – blant annet gjennom helsides annonser i herværende avis – har jeg lagt merke til at svært få tør eller vil gi de potensielle søkerne et signal om at denne skolen er en kristen folkehøgskole.

Stiller meg undrende. Vi som er «innenfor» og kjenner til folkehøgskolelandskapet har jo en viss oversikt. Jeg har selv vært tilknyttet Borgund folkehøgskole (nå Ålesund folkehøgskole), og har dessuten vært seks år i sentralstyret i NKF, Noregs kristelege folkehøgskolelag. 

Nå ser jeg det hele fra utsiden, men stiller meg undrende til at så få folkehøgskoler ikke tør eller ikke vil profilere seg ut i markedet med at de nettopp er en slik plass.

Jeg har gått gjennom de fleste annonsene som har kommet på trykk i Vårt Land til inneværende og kommende skoleår. Noen få skriver at de er tilknyttet en kristen organisasjon og kun det.

Finnes lysglimt. Andre skriver noe om «å sette spor under ein åpen himmel» og at «nokre spor varer evig». Noen få skriver om at du har mulighet til å være med i et kristent fellesskap og utforske det kristne livet og troen, og én skole drister seg til å skrive «bedre kjent med Jesus». Det finnes altså lysglimt.

Men ellers går det i flotte formuleringer om å utvikle seg som menneske, ta vare på naturen, møte nye mennesker, utfordre seg selv, og lovnader om mye reisevirksomhet.

Færre oppgir at elevene kan få komme til et sted der både troen og tvilen kan få rom, og der de blir utfordret. Eller enda bedre: at troen kan få vokse, bli tryggere og bygge et enda bedre fundament for livet.

Jeg spør meg: Er skolene blitt for redde for å «støte» fra seg potensielle søkere ved å markedsføre seg også som en kristen folkehøgskole?

Betenkelig. Jeg vet at mange av de kristne folkehøgskolene er gode på ulike former for kristne samlinger, seminarer og fag når elevene først er kommet til skolen, men det er betenkelig at dette tilbudet hos de fleste ikke på noen måte kommer frem i annonsering og profilering i første omgang.

For noen år siden stod det alltid hvilket «kontor» eller «gren» den aktuelle folkehøgskolen var tilknyttet, nemlig enten IKF Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole eller IF, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (den frilynte siden). De to grenene har klart å samarbeide godt så langt jeg har erfart, og jeg tror begge grenene har godt av å si mer om hvem de er og hva de står på i møte med nye folkehøgskoleelever.

Lykke til med frimodig markedsføring! Dere har det beste, bare la de unge få vite det!

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt