Verdidebatt

Internett gjør oss dummere

Internett er en fantastisk ting, som kan skaffe oss informasjon om hva som helst. Uheldigvis kan nettet også brukes til å skaffe fram det rene vrøvl. Falske nyheter og rare konspirasjonsteorier spres raskt, og påvirker samfunnet i skremmende grad.

Ny Tids siste nummer er en orgie i konspirasjonsteorier som for en stor grad er støtende, men også grundig tilbakevist. Det fins riktignok noe "støtte" for dem alle på nettet – men det er ikke det samme som at det fins belegg for dem.


At nettopp Ny Tid gir seg hen til denslags er en påminnelse om at også den politiske venstresiden har rikelige innslag av slike konstruksjoner, som ellers er godt kjent fra ytrehøyre. SVs første leder, Berit Ås, har lenge vært opptatt av påstander om at myndigheter i det skjulte slipper ut store mengder kjemikalier fra fly, såkalte "chemtrails". Fredsguruen Johan Galtung har entusiastisk sitert "Sions Vises Protokoller", et antisemittisk falsum som har vært brukt til å spre falske rykter om jøder i over hundre år.

Det fins mennesker i Norge som mener at Arbeiderpartiets ledelse sto bak 22/7.  Det er støtende for alle normale mennesker, og dypt sårende for de menneskene som ble rammet, de som flyktet, og de som mistet familie, venner og kjente den dagen.


De drepte på Utøya ble drept fordi de var medlemmer av Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Drapsmannen ønsket å drepe Gro Harlem Brundtland, som var foredragsholder på øya den dagen, og det var tilfeldigheter som reddet henne. Nummer to på drapslisten var Eskil Pedersen, som i ettertid har fått en endeløs mengde med hets fra norske nazister og andre "samfunnsstøtter", fordi han og de andre som var ombord på M/F Thorbjørn, som Gjørv-kommisjonen grundig avdekket, fulgte politiets ordre og kom seg vekk. Likevel kan du lese en masse artikler på nett med de mest vanvittige påstander om hva som "egentlig" skjedde. Noen sier Israel sto bak, for i konspirasjonsteoriene er det slik at jødene alltid får skylda.

Noen sier det var flere drapsmenn, fordi noen nyhetsmeldinger som ble skrevet i den ekstreme forvirringen om kvelden 22/7 fortalte dette. Nylig klarte en kjent tidligere pressemann å koble også Erna Solberg til myrderiene. Vedkommende er i dag dypt inne i psykiatrien, noe som selvsagt ikke opplyses på de tallrike Facebook-gruppene som entusiastisk deler ”nyheten”.

Det fins mange mennesker, ikke bare i Ny Tid, som fornekter at fire fly fulle av passasjerer gikk tapt i USA 11/9.. At både flyene og menneskene ombord forsvant, at flyene ble observert av mange, og at mye, men selvsagt ikke alt, ble filmet fornektes glatt. Særlig det andre flyet i New York ble observert av tusener av skrekkslagne tilskuere, som allerede fulgte med på dramaet etter at det første tårnet ble truffet. Og kameraene viste alt. Filmtricks, sier folk. At Bin Laden og hans folk tok på seg ansvaret, at en enorm etterforskning bekreftet deres egne utsagn om at de både var i stand til terroren og sto bak den, blir sett bort fra. Mossad sto bak, sier noen. Israelere danset i New Yorks gater! Vips, jødene får alltid skylda.

Vitenskap blir utfordret, og mange nordmenn tror rett og slett ikke på forskningsresultater. Hvordan så og si alle verdens geofysikere eventuelt skulle klare å lyve synkront blir et ikke-tema for de som har bestemt seg for at klimaendringer er ”svindel”.  Det samme gjelder vaksiner, der alle verdens leger og biologer visstnok lyver, fordi medisinindustrien betaler eller truer dem. At medisinindustrien ville ha tjent mye mer om folk ble syke i stedet for å vaksinere seg, forties.

HPV-vaksinen blir påstått å drepe unge jenter eller gjøre dem sterile. Ingen klarer å vise hvilke jenter det eventuelt skulle dreie seg om, men skremselshistoriene deles entusiastisk på sosiale medier – med flere krefttilfeller om uunngåelig konsekvens.

Selv noe av det mest grunnleggende blant erkjennelser, at jorda er rund, blir betvilt på Internett. Det er tragikomisk på et helt ekstatisk nivå, når Internettsider med ”flat-jord”-teori blir spredt via de mest sofistikerte satelitter til Hvermannsen som ivrig benekter at det går an å sirkle ”rundt” Jorda.

De siste årene har framveksten av såkalte ”alternative medier”, som amerikanske Breitbart og Infowars endret informasjonsstrømmen for mange, og de kom for alvor inn i varmen ved valget av Donald Trump som president. Trump er åpent positiv til disse nettstedene, og nen nylig avgåtte sjefsstrategen Steve Bannon kom fra Breitbart.

Ved at falske eller forvridde nyhetssaker spres herfra via Twitter og Facebook, kan noen og enhver få en nyhetsstrøm som er tilpasset det man selv liker. Det offentlige rom forvandles til et ekkokammer, der konspirasjonsteoriene blir bekreftet. Man møter også smakebiter fra andre konspirasjonsteorier, og miljøene befrukter hverandre gjensidig. Ulike odde oppfatninger synes å trives sammen. Om man tror at jødene sto bak 9/11 vil man også tendere til å tro at farmaindustrien er ute etter å forgifte oss alle. Selvsagt gjelder ikke dette alle, men overhyppigheten av de som deler flere ulike konspirasjonsteorier er åpenbar.

I de mer eller mindre lukkede virtuelle rom gir det status å dele ”sannheter”, og å være blant dem som har ”forstått verden” og ”de skjulte mønstre”.


I Norge har vi sett flere "alternative medier". Filter nyheter ga nylig ut en liste over de viktigste. Flere hadde hemmelige redaksjoner, flere ga ut konstruerte og åpenbart falske nyheter.


I går ga 24-avisen opp, etter at opphavsmennene ble avslørt av Twitterkontoen Sian.txt. Det viste seg at personer med tilknytning til det lille partiet "Demokratene" sto bak nettstedet, som bar preg av hatske utsagn mot venstresiden og Arbeiderpartiet spesielt, samt mot muslimer. Det var mye falske nyheter, blant annet ble agnostikeren Mani Hussaini, AUFs leder, framstilt som muslim, antakelig på grunn av hudfargen. Det var fra dette nettstedet FrPs Thore Andre Johnsen delte en åpenlyst rasistisk artikkel nylig.

Norgesavisen har også vært preget av mye rasisme og falske nyheter og har blitt avkledd av faktasjekkerne i Faktisk.no. Nyhetsspeilet er en egen verden av det ganske mørke slaget. Det kan være en illustrerende og tankevekkende å øvelse å se nettstedets titler på søkeordet ”jøder”.

Hva kan vi gjøre med slike falske meldinger og teorier? Innse først og fremst at det ikke er nok å være ”maktkritisk” eller kritisk til makthaverne. Man må også være kritisk til egne kilder.

Ny Tid er nok ”maktkritisk” fortsatt, slik avisen var den gang den spilte en viktig rolle i norsk offentlighet. Men til forskjell fra den gang er kildekritikken dødd ut. Tilbake står et vrengebilde av en opposisjonsavis, en ”nyttig idiot” for ”makten”. Ytrehøyres alternative medier har på sin side som mer eller mindre selvbestaltet oppgave å støtte høyreorienterte makthavere.

Maktkritikk uten kildekritikk er uten mening.

For summen av falske nyheter har mest av alt som effekt at summen av fornuftig og gjennomtenkt opposisjon blir mindre. Det er ikke uten grunn at Trump (i praksis) støttes av Breitbart og Infowars, og Listhaug (i praksis) ble støttet av 24-avisen og Norgesavisen. Støtten motsatt vei er mindre tydelig, men her er utydeligheten selve budskapet. Man vil jo ha de ekstremes støtte og stemmer.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Verdidebatt