Verdidebatt

Uakseptable ord

Norske jøder skal vite at regjeringen tar sterk avstand fra konspirasjonsteorier fremsatt av en kynisk partileder for å skaffe seg oppmerksomhet før valget.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

(Skrevet av Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister; og Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister)

Til info: Vårt Land er felt i PFU for denne saken. Les PFUs uttalelse her.

Norske jøder skal vite at regjeringen tar sterk avstand fra konspirasjonsteorier fremsatt av en kynisk partileder for å skaffe seg oppmerksomhet før valget.

Fra tid til annen dukker det opp uriktige, uhyrlige og uakseptable påstander om jøder eller andre minoriteter i den offentlige debatten. Denne gangen er det Vårt Land som har omtalt de oppsiktsvekkende uttalelsene fra det kontroversielle partiet Alliansen.

Dilemma

Vi som ansvarlige statsråder og politikere står da i et dilemma: Hvis vi er tause kan vi bli oppfattet som unnfallende overfor denne type uakseptable utsagn. Hvis vi tar til motmæle vil de som fremmer slike utsagn få enda mer oppmerksomhet.

Ettersom den seriøse avisen Vårt Land nå har gjengitt kontroversielle påstander om skjult jødisk innflytelse, finner vi det riktig å si tydelig fra: Dette er ikke akseptabelt. De fremstår som gamle konspirasjonsteorier fremsatt i en ny drakt. Gjennom kyniske utspill og ord som «sionistisk påvirkning» ser det ut til at partiet ikke skyr noen midler for å få oppmerksomhet.

Dessverre velger Alliansen å spille på grumsete mistenksomhet og mistro mot jøder, noe som først og fremst går utover norske innbyggere som møter disse holdningene i hverdagen. Når vi vet at «jøde» brukes som skjellsord, at myter om og negative holdninger til jøder er et problem som mange føler på kroppen, er det både et moralsk og medmenneskelig svik å spille opp under dette for personlig gevinst.

I oktober i fjor lanserte regjeringen en handlingsplan mot antisemittisme. Blant de elleve tiltakene i planen er blant annet økt kunnskap om jødedommen og jødisk liv og historie i Norge, og å opprette et pilotprosjekt for å følge antisemittiske holdninger på nett. Alle politidistrikter skal også få på plass et system for å registrere antisemittisme.

Å stå opp

I november la regjeringen frem en strategi mot hatefulle ytringer. Slike ytringer kommer i mange ulike former, men har som formål å ramme mennesker eller grupper. En viktig del av strategien for å bekjempe hatefulle ytringer er å stå opp mot dem når de kommer. Vi, og andre politikere, tar jevnlig til motmæle i sosiale medier – det er strengt nødvendig!

Vi mener den aktuelle partilederen har tydd til hatefulle ytringer når han legger frem konspirasjonsteorier om sionistisk innflytelse. Vi beklager at dette fremsettes som påstander i offentligheten. Når de først er ute vil vi si klart og tydelige fra om at vi tar avstand fra påstandene. Samtidig vil vi oppfordre mediene til å behandle slike utspill med varsomhet, slik at ikke flere fristes til å komme med hatefulle ytringer for å skaffe seg oppmerksomhet.

Det er ikke minoritetenes ansvar å bekjempe fordommer mot seg. Det er et ansvar vi som storsamfunnet skal ta sammen. Vi skal stå sammen mot hatet og fordommene.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt