Verdidebatt

Ikke som andre trossamfunn

I Vårt Lands brede gjennomgang av den rike flora av lutherske trossamfunn i Norge (VL 14.02), ble selvsagt også Den norske kirke tatt med.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Om den statsstøttede "Norges folkekirke" skriver avisen: "Den norske kirke er ikke lenger en statskirke og en statsinstitusjon, men en fri kirke og et trossamfunn blant mange." Dette blir stadig gjentatt av folk innen Den norske kirke. Etter hvert tror mange at det er en dekkende oppfatning. Men den tildekker, mer enn den opplyser.                                                                            De lutherske frikirkene, som VL presenterer, har det til felles at de oppsto fordi personer gikk sammen om å danne et nytt kirkesamfunn. Slike frie kirker vil forsvinne når medlemmene selv ønsker det, dør ut eller blir borte på annen måte. Ingen statsmakt har plikt til å holde kirken oppe. Når det gjelder Den norske kirke, har staten derimot bestemt at den skal være grunnlovsfestet. Det er da et mål og en plikt for staten å sikre dens fremtid. Bare Stortinget kan avskaffe "Norges folkekirke".                                            Andre trossamfunn har en legitim plass i samfunnet fordi den norske staten er forpliktet på religionsfriheten. Den norske kirkes stilling i samfunnet er derimot forankret i en type statsreligion. Når det hevdes at denne kirken er et "trossamfunn blant mange", bør man samtidig legge til  at den har et helt annet forhold til stat og samfunn enn frikirkene. Den har fått med seg statsreligionens privilegier - ikke minst økonomiske. Og den er ikke mere "fri"  enn at et verdslig Storting, hvis medlemmer ikke har noen konfesjonsbinding, kan oppløse den ved grunnlovsendring.,

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt