Verdidebatt

Er bare Gud God?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Hei

Mitt spørmål er følgnde er Gud bare God?

Vi mennesker har forskjellige syn på hvem Gud er, Noen sier at Gud er bare kjærlighet, og ikke vil straffe noen mennesker, Noen sier at han vil straffe menneskene for sine handlinger av synd, når vår tid på denne jord er over, Mens andre sier at all straff, og synd ikke er tilregnet oss mennesker lengre, da Jesus døde på korset, og betalte for all synd, ved å gi sitt liv for vår synd, og at det er kun nåde å få hos vår Gud i dag, ja det finnes helt sikkert flere meninger,og tanker på hvem Gud er for oss i dag, spesielt for den som tror på Gud så har Guds ord forskjellige betydninger i våres liv.

Når man begynner å snakke om Guds vrede og Guds straff over nasjoner og folk, så vil en del reagere med avsky, Når man sier at Gud straffer menneskene med en evig pine i helvete, så vil de ikke kjenne en slik Gud lengre.Man vil ikke ha med en slik Gud å gjøre, For Gud er bare god, og Han straffer ikke, mens andre igjen sier at dette er dommen over våre uretferdige handlinger mot hverandre, og mot Gud, og ser på Gud som en rettferdig Gud selv om han vil dømme oss enten evig straff i helvete eller evigt liv i himmelen.

Hvorfor har man et så forskjelligt syn på hvem Gud er? Hva sier Bibelen om hvem Gud er? Det gamle testamentet foteller mye om hvem Gud er, Har Gud forandret seg på veien til det nye testamentet?  og hvorfor har Gud forandret seg til å bli en bedre og mer nådefull Gud? Er det begrunn av sin sønn Jesus, eller er det for at vi lever i en ny tid etter at Jesus tok bort all synd, Hva sier Guds ord på hvem Gud er i dag? Hva sa Jesus om sin Far, Jesus talte ut det som han fikk fra sin Far, ingen ting som han talte om var fra seg selv. leser man det Jesus forkynte, så forkynte Jesus om dom,og om en streng Far, om evig straff og evig pine, men også om en nådefull og en kjærlig far som er full av miskunhet og rettferighet.

Hvem har rett, Er det Jesus, eller oss mennesker som tolker Guds ord forskjelligt? Hvem skal vi lytte til Jo vi skal lytter til hva Gud formidler til oss igjennom Hans egne ord.  mennesker ønsker å høre det som er godt, og det er forståligt, menneskene ønsker ikke alltid å høre på sannheten, og det er også forståligt, fordi vi har enno vår svake natur i oss, og den vil alltid like løgnen først, før sannheten. mens ånden i vårt liv vil høre den sannhet som kommer fra den Hellige Ånd. Da er spørsmålet, hvordan kommer man fram til den sannhet Gud har for hvert menneske? ved å tolk Guds ord selv, eller ved å overgi sin sannhet til Gud og la Den Hellig Ånd hjelpe oss til å forstå hva Guds ord ønnsker å formidle til oss. ?

Bare noen tanker om hvem Gud er for oss. og på hva vi selv ønsker å tro på hvem Gud er.

Her er noen vers

For den Herren elsker, viser han til rette, og han straffer hver sønn han tar seg av, sier Hebreerbrevet 12:6.
Paulus forklarer korinterne at syndene deres (i forbindelse med nattverden) har ført Guds dom over dem.

For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn. 1 Kor 11:29-30
Når Gud straffer oss på denne måten, er det smertefullt, men det er likevel til det beste for oss. Gud straffer for å lede oss til omvendelse og frelse (jf. 1 Kor 5:5; 2 Kor 7:10). Men når vi blir dømt av Herren, blir vi irettesatt, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden, fortsetter Paulus i 1 Kor 11:32. Når Gud dømmer oss i dette livet, er det for å spare oss for en dom som er enda verre.

Den verste formen for Guds dom er derfor at Gud unnlater å gripe inn, og lar oss få ha fred i våre synder. Det er dette Paulus beskriver i Romerbrevets første kapittel. Der forklarer apostelen at Gud dømmer menneskene ved å overlate dem til sine egne synder.

De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. Rom 1:28-29
Vi trenger ikke tvile på at Gud fortsatt er aktiv og at han dømmer menneskene på jorden. Synd bringer Guds dom, både i denne verden og i den kommende.

Mener dere at disse galileerne var større syndere enn alle andre i Galilea, siden det gikk så ille med dem?, spurte Jesus. Nei, sier jeg dere. Men dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de. Luk 13:2-3

For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Hebr 4:15-16

Guds ord gjør det klart for oss at det er ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Rom 3:22-23 Vi er alle i samme båt og fortjener Guds dom i samme mål. Ingen av oss har noen grunn til å gjøre oss til dommer over andre ved å si at de, i motsetning til oss, har fortjent den straffen de får. Vi bør heller minne hverandre om at vi alle står fordømt av Gud hvis vi ikke får hans tilgivelse. For oss alle er det til syvende og sist bare én ting som gjelder, nemlig at Jesus er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. 1 Joh 2:2

Så får dere selv avgjøre hvem Gud er for oss i dag.

mvh

Rune

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt