Verdidebatt

Fahad Qureshi erklærer jihad

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Lørdag ved lunsjtid, får jeg en SMS om at Islam Net har lagt ut en video adressert til meg, Ali Chishti og Shoaib Sultan. Den nesten timelange videoen er en eneste lang krigserklæring mot "den progressive utbrytersekten" som jeg blir kategorisert som en sentral del av.

Videoen er en soleklar dokumentasjon på hvor ytterliggående Islam Net er, og hvor langt Fahad Qureshi er villig til å gå for å dehumanisere sine meningsmotstandere. Polemikken han bruker overlater ingen tvil om at han definerer oss som fiender av islam, som må bekjempes. Det er en konspiratorisk og krigersk tone hele veien, med den ene selvmotstridende utlegningen etter den andre.

Hele denne iscenesettingen bunner i kritikk han har møtt fra blant annet meg og mange andre, som simpelthen påpeker det faktum at Fahad Qureshi ikke har monopol på islam og at han må slutte å sette likhetstegn mellom seg selv og religionen. Kritikken har også handlet om hvordan han møter meningsmotstandere som utfordrer han ideologisk, med å benevne de med en rekke aggressive betegnelser med sekterisk fortegn. Qureshi skal selvfølgelig få lov til å ha sine ytringer, men han må tåle å bli motsagt som alle andre som deltar i offentligheten.

Det er merkelig at en person som fremhever seg selv som konservativ, praktiserende muslim, tar så lett på redelighet. Fremstillingen han gir av meg, er fullstendig virkelighetsfjern. Jeg er ingen utbryter, men en helt vanlig sunni-muslim, som tar klar avstand fra sekterisme og andre former for overlegenhets-tenkning. Jeg har bakgrunn fra flere års frivillig arbeid i Rabita moskeen (hvor jeg fortsatt er medlem) og flere år som moderator på nettsiden Islam.no.

Å fremstille meg som en som kjemper mot muslimers rettigheter er direkte usannferdig. Jeg har engasjert meg sterkt mot diskriminering og hets av kvinner som bærer hijab og jeg har forsvart hijab i politiet og gått hardt ut mot forbud av barnehijab og niqab. Jeg har støttet at muslimske elever må kunne få be på skolen, som kristne elever har adgang til. Jeg har gjentatte ganger ropt varsko om hatkriminalitet mot muslimer og økt muslimhat og frykt for muslimer, samt kritisert medienes og enkelte politikeres ensidige fokus på islam og muslimer. Jeg har gått i utallige debatter med muslimfiendtlige stemmer. Jeg har tatt til orde for å styrke fellesskolen som vi alle har tilgang til, men har presisert at jeg ikke er imot muslimske skoler så lenge vi har kristne skoler. Jeg har støttet og gitt rådgivning til tilbudet om muslimske sjelesørgere på sykehus og fengsler, og etterlyst tilpasset eldreomsorg for minoriteter.

Kvinners rettigheter i islam har vært det temaet ved siden av ekstremisme, jeg har skrevet mest om. Blant annet med et kapittel i boken "Gud er tilbake", om "Kvinnekamp med Koranen i hånden", og en rekke andre artikler som argumenterer mot at islam er en kvinneundertrykkende religion.

Jeg har tatt til orde for at å lære seg å svømme er en rettighet for alle, og har på møte i Stortinget oppfordret foreningene som tilbyr svømmeundervisning til også å ha kjønnsdelte tilbud der det er behov for det. Jeg har forsvart homofiles rett til å leve slik de ønsker, som også generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge gjorde når han deltok på Bergen Pride i fjor sommer. Det bør være en selvfølge at vi som muslimsk minoritet i solidaritet også støtter opp om andre minoriteter.

Jeg har vært aktiv i 10 år i norskmuslimske organisasjoner. Jeg vært medarrangør til en rekke seminarer og debatter i Rabita moskeen, og senest i vinter holdt jeg foredrag på IRNs nasjonale ungdomskonferanse. I Minotenk har vi også invitert til arrangementer med fremstående muslimske akademikere og lærde, blant annet Khalid Latif, Abdal Hakim Murad, Abdul Aziz Ahmed, Muhammad Khalid Masud og Humera Khan. Jeg har hjulpet til med å etablere det muslimske initiativet Minareten, og er med i foreningens forsamlingsorgan.

Jeg har engasjert meg sterkt i kampen mot terror og vold som begås i islams navn, samtidig er jeg er også brennende opptatt av den uretten som har blitt begått mot uskyldige under den såkalte krigen mot terror. Jeg og Shoaib Sultan har blant annet i direkte møte med USAs justisminister Eric Holder kommet med krass kritikk av at ikke Guantanamo har blitt stengt og gitt klar beskjed om hvor skadelig slik politikk er for arbeidet mot radikalisering. Jeg har kritisert amerikansk utenrikspolitikk i Midtøsten og den medvirkende rollen den har spilt i fremveksten av de blodige konfliktene vi i dag er vitne til, under min tale på toppmøtet i State Department i Washington DC. Jeg har deltatt på et heldagsmøte i Det Hvite Hus, med muslimske representanter fra hele verden, hvor vi ga innspill til President Obama om hvordan man bør omtale terror og ekstremisme, og ikke knytte det til islam og gi grupper som ISIS rett i at det er en krig mellom vesten og islam. Jeg har også holdt innlegg på europeisk-konferanse hos den svenske integreringsministeren om hvordan vi kan mobilisere mot økende muslimhat i Europa.

I Minotenk promoterer vi menneskerettigheter og demokrati, for alle. Også for Islam Net. Vi er ikke en religiøs organisasjon, og er politisk uavhengige. Vi består av personer med ulike livssyn, som forenes i vårt ønske om å styrke det norske samfunnet med kunnskap og dialog rundt flerkulturelle utfordringer, gjennom blant annet å løfte frem nye stemmer i samfunnsdebatten.

Jeg har gått hardt ut mot Islam Nets promotering av konevold og steining, og vist til lærde innen sunni-islam som også tar avstand fra det. Jeg ønsker i likhet med Mohammed Usman Rana, og mange andre norskmuslimske samfunnsdebattanter å vise at det ikke er en motsetning mellom å være norsk og muslim. Det er helt uforståelig at det fører til krigserklæring fra Islam Nets leder.

Min islamske overbevisning tillater meg ikke til å synke på samme nivå som Fahad Qureshi, så jeg avslutter med dette verset av en teolog og poet som er høyt verdsatt i hele den muslimske verden, Jalaluddin Rumi:

Vær som elven i sjenerøsitet og hjelpsomhet

Vær som solen i medlidenhet og ynde

Vær som natten i å skjule andres feil

Vær som døden i sinne og raseri

Vær som jorden i beskjedenhet og ydmykhet

Vær som havet i toleranse

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt