Verdidebatt

Det absolutte hykleri.

Når hykleriet blir bærebjelken i statspolitikk.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Thomas Fjelde Krog kom med et frisk innslag her på verdidebatt og stilte mange nye problemstillinger. Jeg fant ut at det var like godt å skrive en ny artikkel for noen av hans temaer.

Borgerkrig. Hvis du skriver at land som f.eks Tyskland går mot borgerkrig,noe jeg gjør - får du høre at du er alarmist,rasist,ekkel og høyreekstrem.

Pegida og Alternative für Deutschland sier også at Tyskland går mot borgerkrig.

Når disse organisasjoner og partier sier det,trues de av yrkesforbud i tysk LO,de trues med at Staten vil forby dem og sosialdemokratene sier at AfD "adskiller seg ikke fra nynazister."

Men så skjer følgende: avisa Welt am Sonntag offentliggjør et geheime dokument som er utferdiget av alle de sentrale sikkerhets og overvåkningsinstitusjoner i landet. Det dreier seg om Bundeskriminalamt,Bundespolizei,Verfassungsschutz,etc,etc

Her kan vi lese at "Der Zuzug von Menschen aus anderen Weltteilen wird zur Instabilität unseres Landes führen."

Det advares mot utvikling av paralellsamfunn og No-go-areas. Dokumentet slår fast at også "Die bürgerliche Mitte radikalisiert sich" og vi vil få oppleve at "mange mennesker kommer til å ta farvel med denne forfatningsstaten" (Verfassungsstaat).

Om man nå på en talerstol eller i skrift hadde sagt det som er budskapet i dette hemmelige politidokumentet,nemlig at Tyskland drifter mot borgerkrig, hadde du idag lagt deg ut med all offisiell tenkning og blitt lyst i bann. Staten holder seg til internt bruk med sannheter,mens den andre offisielle grenen fører krig mot den ved hjelp av media og globalsosialister.

Norge er naturligvis ikke det spor annerledes. Såfremt man ikke er totalt sannhetshater vet jo enhver at mesteparten av flyktningene kommer fra stater som de vestlige globaliseringskrigene har destabilisert og gjort ubeboelige.

Ikke før hadde Sovjetunionen brutt sammen,så startet Euro-Amerikanerne opp omfattende debatter i full offentlighet om hvordan man skulle krige fram the new world order. Alle de berømte tenketankene i USA som ofte er omtalt i debatter her på verdidebatt,gjorde knapt noe annet enn å diskutere krig og krigsprioriteringer. Våpenindustrien,Lockheed,Boing,Northrup,Raytheon (som fikk norsk våpenindustri som juniorpartnere) og oljeindustrien,Exxon Mobil,Chevron,Texaco,BP Amoco,Royal Dutch/Shell,etc var med på å finansiere det militariserte tankelivet som etterhvert ble karakterisert som "a shadow defense establishment."

I 1997 kom da boka til geopolitisk størrelse,Brzezinski,som het "The Grand Chessboard" som uhemmet agiterte for kjempekriger i SentralAsia og MidtØsten for å feste det euro-amerikanske grepet om verdensmakten.Et krigsstrategi dokument ikke sett sin like siden nazismen.

Enhver som med vettet i behold blar i den boken,burde eller skulle skjønne at gjennomførelsen av alle disse krigsprosjektene ville legge verdensdeler øde,"frambringe ørkener",som Tacitus skrev.

Flytter vi oss til 2 mars 2007 uttalte general Wesley Clark at USA planla å krige mot syv stater i løpet av fem år. Det var Irak,Syria,Libya,Somalia,Sudan og Iran.

Det fantes overhodet intet hemmelighold rundt dette. Ei heller er det noe hemmelighold at USA og allierte har trappet opp den militære støtten til  "sine jihadister" i Syria etter Russlands inntog. USA kriger like mye, om ikke mer i Afghaistan.

Hvordan forholdt den norske politiske eliten og deres NUPIer (Norsk Utenrikspolitiske Institutt) seg til alle disse krigsplanene? Uten et kny av kritisk kommentar,støttet de opp både økonomisk,politisk og propagandamessig. Den norske bombingen av Libya var egentlig ikke noen form for avvik bortsett fra bombene. I politisk henseende understøttet Norway enhver av disse krigene vi nå omtaler,ja i Afghanistan med nærmest ufattelige summer i forhold til vårt folketall.

Da får vi det groteske og humoristiske aspekt at de samme politiske miljøer og akademiske eliter som helt fra Balkankrigene har agitert og understøttet ny-koloniale kriger, plutselig legger om og lanserer seg som overhumanister som skal hjelpe de flyktninger som er produkter av de krigene de selv har bifalt!!!

Når var en Solhjell eller en Egeland på banen for å stoppe disse krigene? Eller toppene i AP og Høire for den saks skyld? Ingen i elitene var opptatt av det. Ingen. Ikke en person på Stortinget hadde innvendinger mot ødeleggelsen av Libya.

Hva gjør de for å stoppe USAs fortsatte væpning av jihadistene i Syria? Absolutt ingenting.

Men nå kan man ikke hevde seg i norsk elitepolitikk om man ikke skaffer seg et image som overgod reserveJesus eller en Mor Theresa. Ellers gjelds man ikke i tv-debatter og en blir av media rangert som en noe lavtstående person. I tillegg: å være leder i godhetsbransjene er meget godt betalt.

Dobbeltmoral,dobbeltpolitikk og dobbeltsnakk er nå normen blant de snakkende klassene i Norge. Aldri noen gang i mitt liv har det vært så åpenbart.

Men jeg anser det som fullstendig umulig at dette kan fortsette over lengre tid. Selv blant de godtroende norskingene.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt