Verdidebatt

Medienes kristenyndling

Espen Ottosen er en av de mest profilerte, 
kristne samfunnsdebattantene i Norge. Det er til 
ham NRK og TV 2 ringer når de trenger spissformulerte, tydelige, kristenkonservative meninger.

Bilde 1 av 6
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

– Han er modig, mener NRKs 
debattleder Ole Torp.

– I en del spørsmål er han mer markant enn biskoper, og representerer noe som mange i Den norske kirke og folk flest ikke mener, sier Bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien.

TV-debuten

Det er september 2003 og Espen Ottosen har nettopp begynt i jobben som informasjonsleder for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

En journalist fra det tidligere, populære debattprogrammet Holmgang på TV 2 inviterer 
Ottosen til å delta i en debatt om «kvinners sexvaner». Invitasjonen kom overraskende:

– Litt forunderlig at jeg ble sett på som kvalifisert til å mene noe særlig om unge kvinners sexliv, tenkte Espen Ottosen.

«Et teologistudium på seks år inneholdt forholdsvis lite stoff om akkurat dette temaet. Men beskjeden var at programmet ønsket en debattant som ville formidle klassisk kristen samlivsetikk.»

Teologen og misjonslederen la tvilen til side og svarte ja til sin første Holmgang-opptreden.

Den debatten ble startskuddet for en karriere som profilert, kristen samfunnsdebattant. Denne historien og flere andre forteller Ottosen om i boken Bak kulissene. Skråblikk på livet som mediemann og misjonær, som nå lanseres.

– Modig

Siden 2003 har Espen Ottosen blitt kjent for å uttale seg om mangt og mye. Det kan være alt fra porno til Märthas engler, bibelsyn, misjon, homofili, kristen tro, kjønnsforståelse, reservasjonsrett og surrogati. For å nevne noe.

– En modig mann, mener Ole Torp, journalist og programleder for debapttprogrammet Aktuelt.

– Han tør å gå på tvers av konvensjoner og står for holdninger som mange oppfatter som gammeldags og firkantete. Dette gjør Ottosen til en verdifull debattant, sier Torp.

Ønsker klare meninger

Programlederen forteller at redaksjonen ringer Ottosen fordi han er «flink til å målbære den kristne konservatismen». Torp mener det er vanskelig å finne andre kilder i det segmentet.

– De er flinke til å henvise til hverandre. Ottosen har en fri-
modighet som vi etterspør, 
derfor er det veldig betydningsfullt å ha ham med i ordskiftet. Vi er ute etter blanke meninger, folk som tør å stå for noe, sier Torp.

– Hvorfor ringer dere Ottosen og ikke heller en biskop?

– Vi spør de også, men noen ganger vil vi ha kirkens syn og andre ganger lekfolkets syn. 
Redaksjonen oppfatter Ottosen som en organisasjonsmann som tydelig representerer sitt miljø, sier Torp og legger til:

– Men da vi skulle ha en debatt om helvete, inviterte vi Jan-Aage Torp. Da var vi ute etter en som virkelig mener at et helvete av ild finnes. Vi inviterer nok oftere Ottosen enn Torp. Ottosen er mer representativ for et større miljø.

LES OGSÅ: Må ha en god grunn for å si nei til debatt

Misjonens tro tjener

Espen Ottosen har tjent Norsk Luthersk Misjonssamband siden ungdomsårene. Som nyutdannet prest reiste han til Peru som misjonær. Siden har han arbeidet som forlagssjef, redaktør, informasjonsleder og stedfortredende generalsekretær i Norges største misjonsorganisasjon.

– Jeg begynte som informasjonsleder i NLM 1. juni 2003. Jeg hadde ikke tenkt et sekund på at det lå til en slik stilling å debattere kristen tro og etikk i radio og TV. Det har heller aldri stått i min stillingsinstruks, understreker Ottosen.

Men i september for 12 år siden ble han altså «oppdaget» – av Holmgang-redaksjonen i TV 2.

Noen år etter denne debatt-debuten fikk Ottosen vite hva som skjedde før forespørselen fra TV 2 kom:

– En av dem som jobbet i Holmgangs redaksjon, fortalte at behovet for nye kristne stemmer var blitt understreket. Å hente inn en kristen leder som Gunnar Prestegård når temaet var unge menneskers seksualitet, virker litt underlig. Og så var det en eller annen som husket at jeg nylig var blitt presentert i Vårt Land som ny informasjonsleder i NLM. Og så kom telefonen.

Sier ja

Informasjonslederen får ofte spørsmål om å stille i radio- og TV-debatter eller om å uttale seg i ulike spørsmål. Han «strekker seg langt» for å si ja.

– Får jeg tilbud om å snakke til tusenvis av mennesker på radio eller TV bør jeg, som predikant, ha en god grunn for å si nei, mener han.

– «Det viktigste jeg har gjort er å svare ja når spørsmålet har kommet om å bidra i en debatt eller uttale meg om et kontroversielt tema. Iblant har jeg spurt meg selv om det er fornuftig. En sjelden gang har jeg angret på at jeg stilte opp og følt meg litt som en klovn.»

LES OGSÅ: – Kristne er tykkhuda

– Ganske modig

Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet i Den norske kirke, sier dette om Espen Ottosens betydning som debattant i norsk offentlighet:

– Han framstår som markant og offensiv, og engasjerer seg ganske bredt. Han er en god debattant, og er ganske modig siden han står for en del verdier som mange vil oppleve som irrelevante for mennesker i vår tid. Ottosen står for en del andre standpunkt enn hva jeg gjør. Siden han representerer en konservativ organisasjon, hender det at jeg ikke er enig, for eksempel når han har argumentert for at skilte ikke skal kunne gifte seg igjen.

– Skulle du gjerne hatt en del av all spalteplassen og TV-tiden som Ottosen får?

– Jeg synes jeg får den spalteplassen jeg trenger.

– Hvorfor tror du Ottosen ofte blir invitert til TV-studioene og ikke biskopene?

– I en del spørsmål er han mer markant enn biskoper, og representerer noe som mange i Den norske kirke og folk flest ikke mener. Dessuten er han sannsynligvis villig til å stille opp i debatter der andre takker nei.

– Gir han et godt inntrykk av kristne?

– Ut fra sitt ståsted, ja. Jeg er opptatt av at kirken skal framstå som åpen og inkluderende når det for eksempel gjelder samlivsetikken. Jeg ser at Ottosen tilstreber å ha en balanse mellom å ha skarpe synspunkt og å være imøtekommende i denne tematikken, men det er ikke alltid han makter det, mener Helga Haugland Byfuglien, Bispemøtets leder.

Skader det NLM?

I boken skriver Espen Ottosen også om sin rolle som rikssynser og som 
informasjonsleder i en stor norsk indre- og ytremisjonsorganisasjon.

– Tror du dine offentlige opptredener noen ganger kan skade Misjonssambandets omdømme?

– Det er helt sikkert en risiko for det, men det er veldig vanskelig å måle. Reaksjonene på det jeg står for varierer. Når man skal måle omdømme, er det også et spørsmål om hvem man måler blant. Er det viktig å ha et best mulig omdømme hos befolkningen generelt, eller hos mennesker som har kontakt med kristen virksomhet? spør Ottosen retorisk og legger til:

– Hvis vi hadde vært opptatt av hva den jevne nordmann tenkte om NLM, ville det kanskje vært heldigere å holde en lav profil selv og håpe at andre tok de vanskelige debattene.

LES OGSÅ: Espen Ottosen: «Ikke slå barn»

– Må tenke seg om

Hans Aage Gravaas, generalsekretær i Stefanusalliansen, mener informasjonsarbeidere generelt bør tenke nøye igjennom hvordan de fremstår.

– Prinsipielt er det viktig at det en uttaler seg om ikke kommer i konflikt med organisasjonen en jobber for. En slik konflikt kan fort oppstå hvis man involverer seg i for mange debatter, mener Gravaas.

Han har tidligere vært rektor ved Fjellhaug Internasjonale
Høgskole og Mediehøgskolen Gimlekollen, to av Misjonssambandets skoler.

Kan bli moralisme

Gravaas understreker at det må være opp til NLM selv å bestemme hvilke arbeidsoppgaver de mener Ottosen bør ha, og at han som leder for en annen organisasjon ikke vil legge seg borti dette.

– Men det er viktig å tenke igjennom hvordan man profilerer seg. Hvis for eksempel 9 av 10 debatter en deltar i handler om samlivsspørsmål, er det gjerne dette organisasjonen blir forbundet med, sier han og legger til:

– Mener NLM det er bra, så good luck. Det får være opp til dem hva de vil engasjere seg i.

– Er det fare for at NLM kan bli forbundet med moralisme?

– Ja, det tror jeg absolutt det kan være. Men dette gjelder ikke bare dem, men også for politikere og andre.

– Vanskelig å sette agenda

Han trekker frem en Dagsnytt 18-sending hvor KrF-nestleder Dagrun Eriksen ble intervjuet. Ifølge Gravaas sa programlederen: «Jeg må jo komme innom de vanlige spørsmålene: Israel, homofili og abort.»

– Man blir lett presset inn i en trakt, og det er viktig at en også til en viss grad evner å sette agendaen i mediene selv, sier Hans Aage Gravaas og legger til:

– En informasjonsleder i en stor, demokratisk organisasjon som NLM blir gjerne avgjørende
for hvordan organisasjonen fremstår og blir forstått. I 
utgangspunktet skal jo informasjonslederen gjøre sjefen og 
organisasjonen god, og ikke selv ha hovedfokus.

– Nyttig idiot?

Gravaas mener kristne debattdeltakere må være oppmerksomme på at de også kan bli brukt i en debatt.

– En kan få rollen som nyttig idiot.

– Mener du Ottosen blir brukt som «nyttig idiot»?

– Nei, overhodet ikke. Han er for reflektert til å havne i den kategorien. Men i en debatt har en alltid behov for fløyer for å få frem ytterpunktene, og i den brede, offentlige debatten tilhører Ottosen en fløy, sier Gravaas.

Spaltist i Aftenposten

Knut Olav Åmås, tidligere kultur- og debattredaktør i Aftenposten, nå direktør i Fritt ord, er en av dem som har løftet frem Ottosen i den offentlige debatten.

Da han var redaktør, hyret han Ottosen som fast spaltist.

– Hvorfor?

– Ottosen er en av de relativt få, dyktige stemmene i den konservative delen av Kristen-Norge som har en vilje til å være i offentligheten med selvtillit og klare holdninger, sier Åmås.

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Få andre stemmer

Han mener Ottosen har vist en evne til «å holde ut» selv om han har møtt motstand.

– Ottosen er ofte opptatt av verdispørsmål, og det er noe som engasjerer folk både positivt og negativt.

– Hva tror du er grunnen til at Ottesen har fått en rolle som en av de mest sentrale, kristne stemmene i norsk offentlighet?

– Det er relativt få andre som har vist den samme viljen og evnen. Ottosen representerer synspunkter til en relativt stor gruppe troende i Norge. Disse har mediene ofte hatt en tendens til å overse, men Ottosen har bidratt kraftig til at mediebildet av konservative kristne er mer nyansert enn klisjeene om mørkemenn.

Oppleves som redelig

– Gjør han en god figur?

– Ja, det synes jeg. Han fremstår som en redelig, saklig og 
tydelig skribent, sier Åmås.

– Hvilke inntrykk gir han utad av NLM og av såkalte konservative kristne generelt?

– Jeg vet ikke om jeg er den rette til å svare på det. Men en av de sterke sidene ved Ottosen er at han har en evne til å argumentere prinsipielt. Han har også møtt menneskene han snakker om, enten det er homofile kristne eller andre, sier han.

– Mange er redde

Mange kristne ledere er redde for å være kontroversielle, tror Ingeborg Mongstad-Kvammen, generalsekretær i Bibelselskapet. Hun er uenig med Ottosen i mange spørsmål, blant annet i den kirkelige homofilidebatten. Men hun synes han er modig og flink.

– Ottosen er ikke redd for å gå inn i en konflikt, sier Mongstad-Kvammen og fortsetter:

– Jeg tror en av grunnene til at han ofte blir spurt er at han er villig til å stille. Dette er noe mange kirkelige ledere, i alle leire, kan lære mye av.

– Hva skal til for at flere kristne
ledere skal tørre å delta i debatter?

– For mange handler det kanskje om at vi ikke helt forstår mediene. Vi skjønner ikke hvordan mediene skal bli interessert i det vi synes er viktig. I tillegg er mediene gjerne ute etter noe som er konfliktfylt eller sensasjonelt. Ofte ønsker vi ikke å profilere en konflikt.

– Hvorfor ikke?

– Mange er nok redd for at det vil stå i veien for budskapet vi forkynner, sier Mongstad-Kvammen.

– Holde kjeft?

Ottosen forstår at flere kristne ledere kan vegre seg. Han anbefaler ikke alle 
å være like synlig som ham.

– I mitt tilfelle er løpet kjørt, jeg løper ikke noen ny risiko ved å delta i enda en debatt. Men jeg skjønner veldig godt at en ung, nyutnevnt pastor som får spørsmål om å ytre seg tenker på at ringvirkningene kan bli store.

– Vil du anbefale dem å holde kjeft?

– Jeg vil ikke anbefale alle kristne ledere å gjøre som meg. Vi har ulike roller og gaver. De som er lokale ledere er ofte i sjelesorgsamtaler eller dåpssamtaler, og da vil nok en offentlig debatt være en større belastning for dem, sier Espen Ottosen.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt