Verdidebatt

En av verdens mest kjente ateister fant Gud

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Da mener jeg ikke meg selv, selv om jeg var ateist fra jeg var 16 år og til jeg ble 47 år.  Etter 30 år fant jeg troen, eller Jesus fant meg.  Det forandret mitt liv, og jeg tror, jeg tror, jeg tror.  Det er herlig.

Det er nok mange som meg.  Ateister finner Gud - og troende faller fra troen.

Filosofiprofessor Antohny Flew fant Gud 30 år etter han bramfritt uttalte følgende:

Skråsikker som andre ateister var han: "Jeg vet det ikke finnes noen Gud.  Å tro på Gud er som å tro på ugifte ektemenn eller runde firkanter."

Filosofiprofessor Flew la et solid teoretisk grunnlag for ateisme i bøkene sine.  Han stilte opp i debatter med kjente teologer for å forsvare ateismen.  Men da han møtte til debatt i New York i mai 2004, overrasket han med å si at han nå aksepterte Guds eksistens som den mest fornuftige konklusjon ut fra vitenskapelige fakta.

Han utdypet og bekreftet sin nye overbevisning om Guds eksistens i en samtale med professor Gay Habermas som ble offentligjort.

Flew døde i 2010.  Han understreker at hans oppdagelse av det Guddommelige foregikk på et rent naturlig plan.

Han hevder ett prinsipp som har styrt hans tenkning hele tiden, nemlig å følge argumentene dit de måtte lede han.

Da han annonserte sitt nye syn i 2004, viste Flew til nye naturvitenskapelige oppdagelser, samt at det er umulig å forklare hvordan liv kan oppstå bare av materie.

Filosofiprofessor Flew skriver: Jeg tror nå at universet er blitt brakt til eksistens av en uendelig Gud (uendelig intelligens).  Jeg tror at dette universets intrikate lover, manifesterer det vitenskapsmenn har kalt Guds sinn (the mind og God).

Naturlovene er noe av det første Flew trekker fram.  "Hvordan kan det ha seg at universet er rasjonelt, at vi har kunnet avdekke at det fungerer etter lover som lar seg forklare med fornuften?"

Flew siterer fysikeren Paul Davis: "Ateister hevder at naturlovene eksisterer uten noen grunn, og at universet dermed er grunnleggende absurd.  Som naturvitenskapsmann finner jeg det vanskelig å akseptere.  Det må være en uforanderlig fornuftig årsak som ligger til grunn for at universet har en logisk og ordnet natur."

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt