Verdidebatt

Militante islamistiske ekstremister spredt ut over hele landet

Bergens Tidende skriver 18.01 at det finnes sympatisører og militante islamistiske ekstremister spredt ut over i hele landet og at konsentrasjonen er størst i byene.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Seniorforsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier ekstreme islamister i Norge kan være både første og annengenerasjons-innvandrere. Han sier også at alt som ikke passer inn i deres fiendebilde mot USA og vesten lukes ut av virkelighets-oppfatningen deres.

Da spør jeg: Hvorfor må det norske folk leve i utrygghet med potensielle terrorister gjennom generasjoner? Hvorfor er det akseptert at muslimene som eneste etniske, kulturelle, religiøse og idealistiske gruppering skal få lov til å etablere og beholde militante ekstremister på norsk jord, finansiert av den norske stat?

Hvorfor hører vi aldri om buddhistiske, hinduistiske og jødiske militante ekstremister i Norge, -jo fordi de ikke finnes! Nå må noen få opp de politisk korrekte øynene sine og innse at integreringen av muslimer er en total fiasko og en trussel mot vanlige folk og rikets sikkerhet!

Hva mener forumets debattanter om at mens politi, heimevern og lokalt forsvar bygges ned i Norge, så ruster det ekstreme islamistiske nettverket opp og er nå spredt over hele landet?

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt