Helseminister Bernt Høie har en vesentlig kompetanse for å gjøre sine valg i sykehusstriden i Møre og Romsdal: Han er vestlending. Han vet hvilke følelser som settes i sving når slike saker skal behandles i områder med dype fjorder, høye fjell og mindre fremkommelighet enn andre steder.