Like årvisst som naturens forsiktig begynnende vårtegn, benytter drevne politikere kvinne­dagen til å lansere nye slagord. I en kronikk i Aftenposten 20. februar håper Hadia Tajik «at årets kvinnedagsmarkering får det til å single i både glasstak og glassvegger».