Somme har som prosjekt å endre livsstil, andre pussar opp. Det finst så uendeleg mange prosjekt der ute, så uviktige i den store samanhengen. Folk altså, sukkar vi, kor tåpeleg! Heilt til vi kjenner oss igjen.