Når folk debatterer i sterke ordelag, dukkar­ gjerne denne opp: Jeg kjenner meg ikke igjen i den virkelighetsbeskrivelsen ...