Det har vært stillere fra verdens kristenhet enn man skulle forvente, etter at et stort flertall i dypt katolske Irland stemte for likekjønnede ekteskap. Noen er oppgitte, andre glade. Noen er bekymret, andre håpefulle. Noen mener at Bibelens mest grunnleggende lære om samliv langsomt rives ned. Andre mener at Bibelens lære om inkludering av den som er annerledes, og bekreftelsen av kjærligheten som den høyeste dyd, ser ut til å vinne. Men sammenlignet med det engasjementet som har preget mye av debatten om homofile parforhold innenfor de kristne kirker, er det overraskende nok en slags rolig resignasjon – for noen skuffet, for andre lettet – som preger reaksjonene.