Joel Halldorf, lærer i historisk teologi ved Teologiska högskolan, Stockholm