Spaltist

Av Leif Knutsen, næringsdrivende og blogger

I Morgenbladet 21.10 utga min ungdomsvenninne Elin Ørjasæter en kronikk hvor hun fortalte om en barndom som var preget av foreldrenes omsorg for hennes eldre bror. Han hadde tung autisme og var psykisk utviklingshemmet.

Hun fortalte om det dårlige behandlingstilbudet han fikk. Hun skrev at de veltilpassede psykisk utviklingshemmede vi gjerne ser på TV er unntakene, virkeligheten er ofte mye mer krevende. Hun fortalte om frykten og skammen, og om fysiske overgrep fra den sju år eldre broren. Ting som ikke kunne deles med foreldrene fordi de var overarbeidete og utslitte.

Fremmedgjort