For ikke så lenge siden fikk jeg gleden av å feire en festgudstjeneste i Oslo domkirke.
Smekkfull kirke, fantastisk musikk, 
liturgisk presisjon og en passe intellektuell 
preken.