Presset om å ha en positiv innstilling har aldri vært større. Bokhandlerne svømmer i guider om hvordan være lykkelig. Du har større sjanse for å bli ansatt, til og med som politiker bør du være optimist (selv om all fornuft taler for det motsatte). Alt i alt er det en selvfølge å strebe etter lykken.