Det er enkelt å være for likestilling. De fleste i Norge er det. Problemet er at like muligheter ikke kommer av seg selv. Hvis jenter og gutter i framtida skal kunne velge hvordan de vil leve livet sitt, uten å være begrenset av kjønnet de er født som, må vi tørre å ta noen offensive grep. Kvotering, lover og regler er ikke et mål i seg selv, det er midler for å nå mål som er bra for alle.