Religiøst motivert terrorisme blir en stadig
større del av vårt 
nyhetsbilde og vår 
hverdag.