Etter en lang busstur gjennom svenske landskap når vi omsider slottet. Den majestetiske, gule bygningen reiser seg som et monument idet den tettvokste eikeskogen åpner seg opp. Det 300 år gamle bygget vitner om en storhetstid med sus av adel og fornemme gjester. Slottsklokka ringer og befester rytmen dette stedet nå følger. En annen rytme enn omverdenen. Her kan man stige ut av den hektiske hver­dagen og inn i en takt som handler om bønn og arbeid, ora et labora. Den klassiske benediktinske ordenen har preget Bjärka-Säby i over et sekel og skaper nå et pusterom for de som ønsker noen dager med annerledeshet.