Når jeg leser søndagens tekst, kan jeg ikke la være å se for meg Jesus som storebroren med lillebrødrene samlet om seg. Eller faren med barneflokken. Assosiasjonene dras også mot bøker som Ringenes Herre: lederen og føreren som prøver å gi mot og trøst til de som han forstår vil stå rådville igjen.