Det er ikke sikkert vi tror mer, men vi snakker mer om tro. Den er ikke lenger en privatsak. For noen tiår siden var religionens plass blant dem som tok beslutningene i landet, et tomt spørsmål – det var lite å finne. De siste årene har det skjedd en forandring, religionen høres tydelig i samfunnsdebatten, og troende stemmer blander seg oftere inn. For ikke å si: Blir oftere kalt inn.