Når et parti kaller seg kristelig, er det ikke lett å få gjennomslag for at man er et verdslig parti. Den kristendemokratiske ideologiveteran Idar Magne Holme i Kristelig Folkeparti sa da også at «partinavnet er en drøy munnfull» da han sist lørdag innledet på Kristendemokratisk forum i Oslo.