Leder

Bundet til masta på et synkende skip

De sosiale medienes uetiske sider og synkende popularitet er i ferd med å bli et problem for sivilsamfunnet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det stormer rundt Meta, selskapet bak Facebook, Messenger og Instagram. Fra og med 26. juni må alle selskapets milliarder av brukere finne seg i at deres innlegg, bilder og tekst skal kunne brukes for å lære opp kunstig intelligens. Prosedyren for å protestere er komplisert og vanskelig tilgjengelig.

Selskapenes oppslutning har sunket jevnt de senere årene, og nå sier mange mennesker fra at nok er nok og at deres forhold til disse sosiale mediene er over. En av dem, presten Ingrid Ribe-Nyhus, er intervjuet i dagens Vårt Land. Hun påpeker hvor avhengige vi er blitt av sosiale medier.

Da tenker hun imidlertid ikke på at den enkelte har lett for å gripe til telefonen i ledige stunder. Snarere handler det om at informasjonsflyten ikke fungerer uten de sosiale mediene.

Nå som mange velger bort sosiale medier, og de gjenværende sprer seg på ulike flater, er den enkelte plattform langt mindre effektiv en før

Mindre effektiv

I løpet av de siste 20 årene har samfunnet vennet seg til at offentligheten er blitt demokratisert gjennom sosiale medier: Alle kan legge ut informasjon om arrangementer, si sin mening og promovere sin organisasjon. Viktigheten av annonsering på lyktestolper og i papiraviser har sunket, mens digital annonsering, sponsing av innlegg på sosiale medier og generell digital informasjon har tatt over. Og mens alle kan opprette en hjemmeside, trengs de sosiale mediene for at mennesker skal oppdage hjemmesiden.

Nå som mange mennesker velger bort sosiale medier, og de gjenværende sprer seg på ulike flater, er den enkelte plattform langt mindre effektiv som allmenn kommunikasjonskanal enn tidligere. Som Ribe-Nyhus påpeker, er selskapenes forretningsmodell også dypt uetisk.

Begge disse faktorene er dypt problematiske for trossamfunnene, Den norske kirke inkludert, og for hele sivilsamfunnet. Menigheter, organisasjoner og små sammenslutninger basert på frivillighet har ikke økonomiske midler til å fortelle om seg selv andre steder enn i sosiale medier. Det samme gjelder offentlige instanser som kommuner og etater, samt mediene.

Kirkelig motvekt?

Den norske kirke kan ikke skape egne plattformer. På hvilken måte kirken kan være en motvekt eller utfordre samfunnets avhengighet av bestemte sosiale medier slik Ribe-Nyhus ønsker seg, er vanskelig å se for seg.

Men samtalen om livet utenfor Metas lange armer, kan gjerne foregå helt analogt og fysisk, med mennesker av kjøtt og blod i et geografisk plassert rom – for eksempel en kirke.
Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Leder