Leder

Et alvorlig varsku for Israel

Aktor ved den internasjonale straffedomstolen (ICC) ber domstolen vurdere en arrestordre mot Israels statsminister og forsvarsminister. Det er et alvorlig varsko for Israel.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) er et av de få instrumenter vi har for å få krigførende parter til å respektere Genèvekonvensjonene. ICC har allerede utstedt arrestordre mot Russlands president for krigsforbrytelser i Ukraina. Det er derfor som forventet at ICC også følger med på hva som skjer i krigen i Gaza.

Israelske politikere er oppbrakt over at det vurderes å reise sak mot en demokratisk stat. Men det er ikke staten som sådan som vurderes tiltalt. Det er eventuelle handlinger begått av individer på denne statens vegne domstolen skal behandle. Ingen stater kan i utgangspunktet kreve sine borgere fritatt for slike undersøkelser. Det er viktig for det internasjonale regelverkets anseelse at ingen er unntatt.

Også Hamas anklages

Det kritiseres også at ICCs aktor samtidig krever Hamas-ledere arrestert. Dette er å sette likhetstegn mellom Israel og en terrororganisasjon, hevdes det. Men det ville fortont seg merkelig om domstolen så bort fra de nokså åpenbare krigsforbrytelsene Hamas har gjort seg skyldig i, selv om Hamas-lederne neppe bryr seg synderlig om internasjonale reaksjoner.

At Benjamin Netanyahu vil måtte være forsiktig med sine utenlandsreiser er ikke det viktigste. Langt alvorligere er at det vil bidra til å isolere Israel og svekke landets omdømme.

Den palestinske sivilbefolkningen er påført uendelig store lidelser gjennom krigen Israel fører mot Hamas. Det betyr likevel ikke uten videre at dette er krigsforbrytelser. Det krever dokumentert spesifikke brudd på krigens lover begått av konkrete navngitte personer. Israel er så langt verken tiltalt eller dømt i domstolen.

Svekker Israels omdømme

Om Israels statsminister skulle få en arrestordre mot seg, vil det ha alvorlige virkninger for Israel. At Benjamin Netanyahu vil måtte være forsiktig med sine utenlandsreiser, er ikke det viktigste. Langt alvorligere er at det vil bidra til å isolere Israel og svekke landets omdømme.

Det er verdt å merke seg at ingen israelske soldater eller offiserer er omfattet av arrestordren. Heller ikke de to øvrige medlemmene av det israelske krigskabinettet, Benny Ganz og Gadi Eisenkot. Det er derfor grunn til å se anmodningen om arrestordre som en advarsel til Israel om å endre kurs for å unngå mer omfattende tiltak. Særlig aktuelt er nok hva som skjer i Rafah.

Det viktigste er kanskje at Netanyahu nå må innse at å fortsette å motsette seg kompromisser og en løsning for palestinerne også kan være farlig for ham selv. Det kan dessuten bli mer aktuelt å erstatte ham med en statsminister som ikke har en mulig arrestordre hengende over seg.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder