Leder

Det må være lov å vise engasjement i abortdebatten

Marit Arnstads angrep på KrF og Venstre er både upresist, feil og urimelig.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Torsdag gikk Senterpartiets mektige parlamentariske leder Marit Arnstad ut i VG og refset KrF og Venstres opptreden i abortdebatten. «De fleste har hittil tatt diskusjonen om abort på en rolig og fornuftig måte. Men det er to store unntak: Venstre og KrF, som stiller seg i hvert sitt hjørne og lager bråk».

Det er sterke beskyldninger det er vanskelig å ta helt på alvor.

Arnstad er upresis og urimelig

Ap/Sp-regjeringen er ventet å legge frem forslag til en utvidelse av abortloven denne våren. Grensen for selvbestemt abort vil sannsynligvis utvides fra 12 til 18 uker, selv om Senterpartiet er mot en slik utvidelse. Når partiet ser ut til å ha tapt saken i regjering, er det forståelig at Senterpartiet ønsker å flytte fokus til tonen i debatten.

Til det er det å si: Tonen blant politikerne i den norske abortdebatten er på det jevne helt fin.

Arnstads kritikk kler ikke Senterpartiet. Hun burde heller bruke de politiske kreftene på å sikre et abortkompromiss som gjør at færrest mulig kvinner ser seg nødt til å ta abort.

Arnstads angrep på Venstre og KrF er både upresist, feil og urimelig.

Det er ingen holdepunkter for at Olaug Bollestad har lagt an en spissere tone i abortdebatten nå, enn hva KrF tidligere har hatt av retorikk. Faktisk ser det ut til at Bollestad og KrF har moderert seg. Etterlatt inntrykk er at KrF aksepterer dagens abortlov, som partiet lenge var motstandere av.

Fattigere samfunn

I flere taler til KrFs landsstyre har Bollestad oppfordret til bruk av innestemme, og at partiet aldri skal fordømme dem som tar abort. Arnstad viser i sin kritikk av Bollestad til uttalelser om at abort av barn med Downs syndrom vil gi oss «et fattigere samfunn».

Det Arnstad omtaler som bråk er uttalelser som burde være helt innenfor i en debatt som handler om dype verdispørsmål. Det må være lov å flagge standpunkt og vise engasjement i en så vanskelig sak. Er det en ting man burde kunne enes om i norsk politikk, så er det at verdispørsmål som abortdebatten er betente og sensitive spørsmål som vekker følelser.

Arnstads kritikk kler ikke Senterpartiet. Hun burde heller bruke de politiske kreftene på å sikre et abortkompromiss som gjør at færrest mulig kvinner ser seg nødt til å ta abort.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder