Leder

Barnehagesabotasje

Hvis regjeringen mener alt det fine de sier om ideell sektor i Hurdalsplattformen, må de justere barnehageloven.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Gitt Arbeiderpartiets politiske grunnholdning, er det logisk at de ikke vil la private aktører ta utbytte av å drive barnehage på det offentliges regning. Endringene i barnehageloven må forstås i dette lyset: Når stat og kommune bevilger våre felles midler til offentlige ytelser, skal pengene brukes direkte på ytelsene, ikke på å feite opp bankkontoer til private selskap og enkeltpersoner.

Når regjeringen i sin iver etter å hindre flytting av offentlige midler til private lommer ender med å strupe også de ideelle, må vi håpe at det er en utilsiktet konsekvens

Egne aksjeselskap

Barnehageloven som ble vedtatt i 2022 søkte å begrense private aktørers handlingsrom i barnehagesektoren. Det er et uttalt mål for Arbeiderpartiet at flest mulig barnehager drives av det offentlige og ikke private. Loven tok imidlertid ikke hensyn til hvordan tredje sektor er organisert: De ideelle barnehagene. For barnehager eid av sokn i Den norske kirke var det økonomisk umulig å etterkomme kravet om å etablere egne rettssubjekter, slik Vårt Land har omtalt. Disse barnehagene fikk dermed unntak fra kravet.

Justeringene i barnehageloven har nå vært ute på høring. Responsen har vært betydelig, med 3.259 høringssvar. Flere av dem påpeker mangler ved justeringene, og da spesielt hvordan det rammer ideelle barnehager som ikke er eid av trossamfunn.

For det er nå tydelig at flere ideelle barnehager kunne trengt et tilsvarende unntak som menighetsbarnehagene får. Trondhjems Asylselskap er en ideell stiftelse og driver 10 barnehager. Det eneste formålet med stiftelsen er å drive barnehage med utvidet kristen formålsparagraf. Dersom de må etablere 10 nye aksjeselskaper vil både engangsutgifter og løpende utgifter bli så høye at de må stenge dørene for for eksempel Midtbyen barnehage, forteller dagleg leder Paal Christian Bjønnes til Vårt Land i dag. Den er for øvrig Norges eldste barnehage.

Ideell sabotasje

Når regjeringen i sin iver etter å hindre flytting av offentlige midler til private lommer ender med å strupe også de ideelle, må vi bare håpe at det er en utilsiktet konsekvens. Regjeringen har ingen grunn til å sabotere for ideell sektor, som komplementerer og utfyller offentlig sektor uten å ha inntjening for øyet. Det er et ubetinget gode for samfunnet, og i Hurdalsplattformen heier regjeringen på ideelle innen helse-, omsorg- og oppvekstsektoren.

Kravet om etablering av egne aksjeselskaper skal hindre store barnehagekonserner, men applisert på små enheter fremstår det i overkant tungrodd, dyrt og byråkratisk. Regjeringen må høre signalet og finne løsninger som gjør at Louis (4) kan fortsette i barnehagen sin.

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Leder