Leder

Trumps Nato-retorikk er både farlig og riktig

Det eneste som er sikkert er at Europa må bruke større ressurser på sin egen sikkerhet fremover, uansett hvordan USA velger å forholde seg til Nato.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Trumps farlige uttalelser under et valgmøte i Sør-Carolina har blitt kraftig fordømt. Der fortalte den amerikanske presidentkandidaten at han som president truet presidenten i et stort Nato-land med å ikke beskytte dem dersom landet ikke betalte for seg. «Jeg ville ikke ha beskyttet deg. Faktisk ville jeg ha oppfordret dem til å gjøre akkurat hva faen de ville. Du må betale», gjenga Trump om hva han skal ha sagt om hvordan han ville forholdt seg til angrep på Nato-landet.

Det Trump sier ville betydd at den viktige artikkel 5 i Nato-pakten, ikke gjelder. Det er selve bærebjelken i den transatlantiske forsvarsalliansen, og går ut på at et væpnet angrep mot et medlemsland skal regnes som et væpnet angrep på hele alliansen.

Trump er en sikkerhetsrisiko

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har naturligvis slått fast at «enhver antydning om at allierte ikke vil forsvare hverandre, undergraver vår alles sikkerhet, inkludert USA sin». Han presiserte også at Nato kommer til å møte ethvert angrep med et samlet og kraftfullt svar.

Måten Trump fremfører budskapet på er imidlertid under enhver kritikk. Man kan fint få frem at alle Nato-land må bidra mer uten å samtidig gi grønt lys til despotene som truer demokrati og menneskerettigheter verden over.

Det burde ikke være nødvendig at alliansens generalsekretær må presisere utspill fra medlemslandenes politiske ledere. Nå vil Russland og Kina i større grad kunne spille på intern splittelse i forsvarsalliansen. Trumps retorikk er derfor en sikkerhetsrisiko for oss alle.

Europa mer alene fremover

Vi må likevel kunne anerkjenne Trumps politiske hovedpoeng, som handlet om at alle Natos medlemsland må betale mer for eget forsvar. Nivået på forsvarsbudsjettene fra den tiden optimismen rådet etter Den kalde krigen, er ikke lenger nok. Det ser vi i Ukraina, der lagrene av våpen og ammunisjon fra vestlige land tømmes ubehagelig fort.

Trump har derfor rett i at Norge og europeiske allierte må betale mer. Det krever tøffe politiske prioriteringer fra politikerne her hjemme.

Uavhengig av hva som skjer i det amerikanske presidentvalget i november, snakker ledende stemmer i det norske og europeiske forsvarsmiljøet nå om at Europa uansett må stå mer på egne bein framover. Å lene seg på amerikansk støtte i så stor grad som til nå, ser ikke ut til å være en bærekraftig strategi.

Måten Trump fremfører budskapet på er imidlertid under enhver kritikk. Man kan fint få frem at alle Nato-land må bidra mer uten å samtidig gi grønt lys til despotene som truer demokrati og menneskerettigheter verden over. Skulle han vinne i november kan det få store konsekvenser for vår sikkerhet.
Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder