Leder

Barns beste må veie tyngst

Det er ikke god familiepolitikk å sende mor eller far ut av landet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

De senere år har det blitt rullet opp mange hjerteskjærende fortellinger om barn som har blitt skilt fra foreldrene sine. Årsaken er at mor eller far får oppholdstillatelsen eller statsborgerskapet inndratt og blir kastet ut av Norge. Når det gjelder statsborgerskapsinndragelse er bakgrunnen ofte at vedkommende oppga uriktige opplysninger ved ankomst til Norge, og dermed at grunnlaget for opphold ikke er som tidligere antatt. Også brudd på straffeloven kan gi utvisning.

At regjeringen nå vil ivareta familier bedre, er en god nyhet for alle som er opptatt av humanitet og familiepolitikk

Streng, men ikke inhuman

For at asylpolitikken skal fungere, må den være streng. Norge er et attraktivt land for oss som bor her og for mange som ikke bor her, og uten skarpe krav om reelt asylgrunnlag, kan ikke folk flytte hit. Hvis Norge skulle tatt imot alle innvandrere og flyktninger som ønsker det, hadde både velferdsstat, infrastruktur, utdanningssystem og helsevesen klappet sammen.

Dermed er det fullt forståelig at myndighetene kaster ut folk som ikke har reellt beskyttelsesbehov. Alt annet ville vært urettferdig. Dog har enkelte asylsøkere som har løyet kommet fra land der man ikke kan stole på myndighetene. I noen tilfeller bør også dette tas med i betraktningen.

Men alle som kastes ut er mennesker, de har nettverk, arbeid, røtter, relasjoner – og de har ofte barn. Barna er ikke skyld i sine foreldres misgjerninger, like fullt går konsekvensene hardt ut over dem.. Uansett tipper strengheten over i mange tilfeller og blir inhuman, og konsekvensene av å bli fratatt en forelder kan fort bli store for barnet – og svært kostbare for samfunnet.

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) har lenge forsøkt å få den til enhver tid sittende regjeringen til å legge om praksis. Utkastelse av foreldre betyr nemlig at innvandringsregulerende hensyn blir tillagt større vekt enn barns beste, noe som er og bør være kontroversielt.

Seier for barna

Nå har imidlertid SV presset frem et punkt om saken i budsjett-forhandlingene med regjeringen. Regjeringen forplikter seg til å gjenoppta arbeidet med Baumann-utvalgets rapport fra 2022 i løpet av neste år. Det skal videre «ilegges krav til tilleggstid for permanent oppholdstillatelse, istedenfor utvisning.» Det betyr at foreldre i en del tilfeller kan få forlenget sin midlertidige oppholdstillatelse fremfor å utvises fra landet.

Å splitte familier og frata barn muligheten til å ha tett kontakt med sine foreldre er aldri god politikk. Det er å ilegge barn straff for foreldres misgjerninger, det er inhumant og det er etter all sannsynlighet svært dyrt for samfunnet, og er dermed ikke noe Norge kan vedkjenne seg å praktisere. At regjeringen nå vil ivareta familier bedre, er derfor en god nyhet for alle som er opptatt av humanitet og familiepolitikk.

Vårt Land

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder