Leder

Falitterklæring fra venstresiden om bistandsprosenten

I alle årene med borgerlige budsjetter nådde Norge målet om en prosent i bistand. Vi skal ikke undervurdere konsekvensene av at Ap, Sp og SV nå bryter den livsviktige tradisjonen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vi skal tro SV-leder Kirsti Bergstø på at det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet som har ansvaret for at bistandsprosenten ikke ble nådd i årets budsjettforhandlinger mellom regjeringspartiene og SV. «Alle som er opptatt av bistand, utvikling og solidaritet, er nødt til å legge presset der det hører hjemme, og det er på regjeringen», sa hun til Vårt Land søndag.

SV burde prioritert bistand høyere

Likevel har SV nå undertegnet en budsjettavtale med regjeringspartiene som gjør at de tre partiene sammen står inne for resultatet. Der mangler det to milliarder kroner for å oppnå regjeringens mål om at én prosent av brutto nasjonalprodukt skal gå til bistand. Alle vet at i budsjettforhandlinger handler alt om hvilke saker partiene prioriterer høyt. Dersom SV hadde prioritert bistandsprosenten høyere, ville målet blitt nådd.

Konsekvensene av den manglende summen skal vi ikke undervurdere.

Kontrasten blir ekstra stor når regjeringen og SV samtidig styrker velferdsordninger i Norge som de kutter i bistanden.

Helt konkret betyr det mindre penger til global utvikling i en tid der den ekstreme fattigdommen øker, og stadig flere trenger hjelp. Verden er i en global matkrise. Vi ser internasjonale konflikter gjøre situasjonen verre for mange fattige. Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, peker på at dette skjer samtidig som «Norge har enorme inntekter og et unikt finansielt handlingsrom».

Prioriterer velferd i et av verdens rikeste land

Kontrasten blir ekstra stor når regjeringen og SV styrker velferdsordninger i Norge samtidig som de kutter i bistanden.

Deretter får vi de symbolske konsekvensene av at et land som Norge ikke klarer å gi en prosent i bistand. Det sender et signal til andre land om at heller ikke de trenger å gi en prosent, når et rikt land som Norge velger å ikke å gjøre det.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad har helt rett når han sier at «selv med Frp i regjering» ble bistandsprosenten nådd, og at kuttet derfor blir mer alvorlig når det skjer «i en situasjon der verdens fattige har fått det mer krevende».

Venstresiden har hatt eierskap til bistand, utviklingspolitikk og internasjonal solidaritet. Det eierskapet er det ikke sikkert at de vil beholde, ettersom de ikke prioriterer internasjonal solidaritet høyt nok i budsjettforhandlingene.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder