Leder

Å lukte kristenmannsblod

Human-Etisk Forbunds mistenkeliggjøring av kristne skoler fremstår fordomsfull.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund (HEF) er bekymret for elevene ved fem kristne skoler, skriver Vårt Land i dag.

Bekymringen har sammenheng med saken om Innherred kristne skole, som havnet i medienes søkelys i fjor på grunn av sin alternative læreplan. Medieoppmerksomheten og HEFs bekymring førte til at Utdanningsdirektoratet (Udir) førte tilsyn med Innherred skole og avdekket fire brudd på privatskoleloven.

De konkluderte blant annet med at opplæringen ikke dekker skolens godkjente læreplaner og at styret ikke sørger for at skolen samarbeider tilstrekkelig med kommunens skolehelsetetjeneste.

Nå ønsker HEF derfor at Udir fører tilsvarende tilsyn med fire andre skoler: Jærtun Lutherske Friskule, Kongstun Kristne Friskole, Alta Kristne Grunnskole, Bjørklyskole – stiftelsen Namsos kristne grunnskole og Kongshaugen Kristne Grunnskole.

Lars-Petter Helgestad i HEF begrunner deres bekymring med at disse skolene har samme læreplan som Innherred-skolen, og at det gjør at «det smitter litt mistanke over disse beslektede skolene».

Slik HEF holder på nå, fremstår de fordomsfulle

—  Vårt Land

Kristen-Norges vaktbikkje

Bruddene ved Innherred kristne skole var alvorlige og det var viktig at noen sørget for at de ble avdekket. HEF skal ha honnør for sin iherdige innsats for barn og unges selvstendige rettigheter og trosfrihet. Men det var ikke læreplanen Innherred skole ble felt for, det var opplæringen. Dermed bør det ikke være noe automatikk i at mistanken skal «smitte over» på skoler med samme læreplan.

Arbeid for demokrati og menneskerettigheter i Norge er blant HEFs viktigste formål. Den seneste tiden virker det som de har valgt å utføre det arbeidet først og fremst gjennom å være vaktbikkje i Kristen-Norge.

I tillegg til engasjementet for de kristne privatskolene har de også satt søkelys på trosopplæring i SFO-tiden og nå ferskest: Etterlyst strengere straff for Den norske kirke etter at den ble irettesatt av Datatilsynet for å ha innhentet og lagret fødselsmeldinger for lenge.

Kan svekke troverdighet

HEF er tydeligvis ikke fornøyd med statens tilsyn med kristne trossamfunn og skoler. Ikke en gang når staten har irettesatt og avsluttet sakene, klarer HEF å gå videre.

Vaktbikkjer er vel og bra, men de risikerer å miste troverdighet dersom de fortsetter å rope «ulv, ulv» hver gang de lukter kristenmannsblod.

HEF er et livssynssamfunn og bør gjennomtenke prioriteringene sine. Slik de holder på nå, fremstår de fordomsfulle.

Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder