Religion

Tilsynsrapport: Innherred kristne skole bryter loven

FRISKOLE: Utdanningsdirektoratet ber den kristne friskolen rette opp i flere forhold som bryter med loven etter tilsyn.

Drøye fire måneder etter at Utdanningsdirektoratet (Udir) åpnet tilsyn med Innherred kristne skole, er tilsynsrapporten nå ferdigskrevet.

Ifølge Udir bryter friskolen loven på fire punkter. De konkluderer blant annet med at opplæringen ikke dekker skolens godkjente læreplaner og at styret ikke sørger for at skolen samarbeider tilstrekkelig med kommunen. De ber skolen rette opp i forholdene.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Vil ha mer kritisk tenkning

Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med skoler som er godkjent etter privatskoleloven. Innherred kristne skole i Inderøy kommune i Trøndelag teller 15 elever mellom 1. og 10. trinn. Det ble opprettet en tilsynssak etter en rekke medieoppslag om skolens syn på homofili i fjor høst. Elevene på friskolen lærer at homofili er synd. «Vi mener ikke det, men Bibelen sier det, og vi har Bibelen som grunnlag for undervisningen her», uttalte konstituert rektor Bjørn Valde til Dagbladet.

I den ferske tilsynsrapporten vurderer Udir det dit hen at skolens opplæring «ikke fullt ut drives i samsvar med skolens godkjente læreplaner og formålsbestemmelsen i privatskoleloven».

Utdanningsdirektoratet har sett nærmere på skolens planverk. Mens det i skolens godkjente uke-, halvårs- og årsplaner slås fast at «elevene skal kunne identifisere, beskrive, utforske og presentere problemstillinger og samfunnssyn», gjenspeiles ikke dette i ukeplanene for uke 34-44 som Innherred har oversendt Udir i forbindelse med tilsynet.

Den rapporten gir grunnlag for å også undersøke de andre skolene som ble godkjent med samme læreplaner

—  Lars-Petter Helgestad, politisk sjef i Human-Etisk Forbund

Udir bemerker at særlig undervisningen i naturfag og kristendomskunnskap er «sentrert rundt noen konkrete og smale temaer». Kritisk tenkning fikk med med Kunnskapsløftet 2020 en styrket posisjon – som Udir antyder at skolen ikke gir tilstrekkelig med plass.

Privatskolelovens formålsparagraf slår blant annet fast at opplæringen ved privatskoler må «utvikle respekt for menneskerettigheter» og «forberede eleven til et ansvarlig liv i et fritt samfunn». Heller ikke på dette punktet er Udir overbevist over Innherreds praksis:

«Skolen må sørge for at de verdiene som følger av formålsbestemmelsen i privatskoleloven, blant annet toleranse og likestilling mellom kjønnene, ligger til grunn for all opplæringsvirksomhet ved skolen. Dette utelukker ikke at skolen kan følge sitt livssyn, men skolen må også sørge for at elevene utvikler kritisk og vitenskapelig tenkning».

Lars-Petter Helgestad

Tommel opp fra HEF

Det var Human-Etisk Forbund (HEF) som i fjor meldte sin bekymring til Utdanningsdirektoratet. «Bekymringen er at denne skolen kanskje ikke skiller tydelig mellom hva som er deres eget syn og hva elevene også har rett til å lære om», utdypet politisk sjef Lars-Petter Helgestad den gang.

Han har lest den endelige tilsynsrapporten, og synes den svarer til HEFs bekymring.

– Direktoratets tilsynsspørsmål dekker vår hovedbekymring om at elevene må få lære om mer enn det som er skolens syn. Den rapporten gir grunnlag for å også undersøke de andre skolene som ble godkjent med samme læreplaner som Innherred, skriver han i en melding til Vårt Land.

Skolehelsetjeneste mangler

Det er ikke bare læreplaner Udir fester seg ved. Direktoratet finner også at skolen ikke samarbeider med kommunen på en måte som gjør at kommunen «kan ivareta sin oppgave med å tilby skolehelsetjeneste». Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester slår fast at barn og unge har rett på en skolehelsetjeneste som skal ivareta fysisk og psykisk helse.

«Etter vår vurdering kan skolen selv stå for opplæringen knyttet til pubertet, seksualliv og oppvekst i lys av skolens kristne grunnsyn. Derimot fastholder vi at privatskoleloven ikke åpner for at private skoler kan erstatte kommunal skolehelsetjeneste med egne tilbud», heter det i rapporten.

Innherred kristne skole har mulighet til å klage på Udirs vedtak.

Da Udir offentliggjorde en foreløpig tilsynsrapport i februar i år, uttalte rektor Bjørn Valde til Vårt Land at «vi skal selvfølgelig rette på det som er galt».

Valde har ikke besvart Vårt Lands henvendelser tirsdag.

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion