Leder

Klimaendringene mangler i debatten om Melkøya

Det finnes ikke klimatiltak uten negative konsekvenser. Denne sommeren har vist at vi ikke kan vente lenger med å ta grep.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det manglet ikke på negative og sterke reaksjoner da regjeringen varslet at den vil gå inn for elektrifisering av gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Lokale Senterparti-politikere i Finnmark frykter høyere strømpriser, Naturvernforbundet mener naturen vil tape og Sametinget kaller vedtaket «uakseptabelt».

Det er påfallende hvor fraværende klimaargumentene er i kritikernes argumentasjonsrekker. Konkret betyr elektrifiseringen av produksjonsanlegget på Melkøya at det skal ha minst like mye fornybar kraftproduksjon som anlegget krever, innen 2030.

Melkøyas sikkerhetspolitiske betydning

Det finnes flere gode argumenter for elektrifiseringen, som blant annet den sikkerhetspolitiske betydningen av aktivitet, muligheter og bosetting i Finnmark. «Det har vi kjent fra tidligere tider i sikkerhetspolitikken, nå kjenner vi det på ny», sa statsminister Jonas Gahr Støre da han offentliggjorde vedtaket.

Uansett hva man måtte mene om elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner generelt og den på Melkøya spesielt, er det viktig at klimaperspektivet blir en større del av debatten.

La oss gjerne diskutere argumenter for og mot elektrifisering, men ikke uten at de realistiske klimaargumentene får plass i første rekke.

Etter denne sommeren hvor ekstremvær har herjet store deler av Europa og Norge, begynner flere å forstå at behovet for omfattende klimatiltak er større enn noen gang. Vi kan rett og slett ikke vente lenger.

Utslippskuttene må skje nå

Det er nå viktig å erkjenne noen grunnleggende sannheter i klimadebatten:

For det første er vi kommet forbi stadiet i debatten hvor man kan bruke verdifull tid på å diskutere hvor effekten av klimatiltakene er størst. Utslippene må kuttes nå.

For det andre finnes det ikke et eneste klimatiltak det ikke finnes gode motargumenter mot. Det samme gjelder elektrifiseringen av Melkøya.

Det er selvsagt enkelt å si at olje- og gassindustrien står for noen av de største utslippene, og at denne derfor ikke bør grønnvaskes. Likevel er det urealistisk å kutte all olje- og gassproduksjon på så kort tid som enkelte av kritikerne av elektrifisering legger til grunn. I et slikt perspektiv vil elektrifisering derfor bidra til å kutte klimagassutslippene drastisk.

La oss gjerne diskutere argumenter for og mot elektrifisering, men ikke uten at de realistiske klimaargumentene får plass i første rekke.

Vårt Land

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder