Leder

Vårt Land: «Manglende forståelse for religionsfriheten for jødiske fanger»

Fengselsvesenet viser en utrolig manglende forståelse for religionsfriheten i sin behandling av jødiske fanger.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Advokaten min sa jeg ikke skulle bekymre meg. Det var tross alt Norge jeg skulle til, som er best i verden på menneskerettigheter». Den ortodokse jøden Felix Attia forteller i et intervju med Vårt Land hvordan det gikk da han ble utlevert til soning i Norge. Det skulle vise seg at det var all grunn til bekymring: Norsk fengselsvesen respekterte ikke hans religionsfrihet.

Det burde være en selvfølge at alle fanger har rett til å få følge sin religions kostholdregler.

—  Vårt Land

For Attia som ortodoks jøde var det helt avgjørende å kunne spise kosher mat. Han måtte kjempe hardt for å få fengselsvesenet til å forstå hva det innebærer. Og fengselet viste en utrolig firkantet og stivbeint holdning når de skulle forsøke å imøtekomme dette behovet. Det førte til at Attia i lange perioder hadde et ytterst sparsomt og mangelfullt kosthold.

Ingen likebehandling

Fengselet har blant annet sagt nei til at Det mosaiske trossamfunn skal få levere kosher mat til fengselet betalt av de innsattes familie. Dette ble begrunnet med hensynet til likebehandling. Resultatet ble jo diskriminering, ikke likebehandling.

Det er ganske ironisk at den som sørget for at Attia kunne få mat som var tilberedt etter kosher-reglene, var en medfange med bakgrunn fra Palestina, som arbeidet på kjøkkenet. Han gjemte unna en egen gryte til bruk for mat til Attia og sørget for å gi ham kokte egg. En palestiner hadde altså større forståelse for en jøde enn hva kriminalomsorgen viste.

Justisministerens svar

Justisminister Emilie Enger Mehl mener at Attias religionsfrihet er tilstrekkelig ivaretatt. Det var hva hun svarte på et spørsmål fra KrFs Kjell Ingolf Ropstad i Stortinget. Hun begrunnet dette blant annet med konsekvensene det ville få om alle fanger skal få et religiøst tilrettelagt kosthold. Det er et oppsiktsvekkende utsagn fra en norsk justisminister. Det burde være en selvfølge at alle fanger har rett til å få følge sin religions kostholdsregler.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har nå tatt opp saken til Attia og en annen jødisk fange som møtte de samme problemene. Vi håper og tror at det vil resultere i at det blir slått fast for fremtiden at religionsfriheten må respekteres, selv om det krever ekstra tilrettelegging og ekstra arbeid for fengselsvesenet.Vårt Land

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder