Leder

«Kirken er grunnlagt på mangfold. La oss samles om nettopp det som gjør oss forskjellige.»

Kirken er grunnlagt på mangfold. Det er på tide å samles om nettopp det som gjør oss forskjellige.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I Apostelgjerningenes beskrivelse av den første pinse kan vi lese følgende: «I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen.» Som det har blitt påpekt mange ganger, var det religiøse, etniske og språklige mangfoldet i de store byene på Jesu tid ikke ulikt det vi finner i de store byene over hele verden i dag. Teksten fortsetter med at apostlene fylles av Den hellige ånd og taler evangeliet på alle slags språk. Tilhørerne undrer seg: «Vi er partere og ledere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Fygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!»

Mangler strategi

Kirkens fødsel er overgangen fra en monokulturell og monoreligiøs Jesus-bevegelse, til et virkelig mangfold av folkeslag, språk og bakgrunn. Å følge Jesus blir universelt, og dermed blir Kirken i sin grunnstruktur mangfoldig.

Vi nærmer oss årets pinsefeiring. Hvordan står det til med dette mangfoldet i norske kirker i dag?

Mange kirkesamfunn og organisasjoner har gjort forbilledlig arbeid med å åpne rom for alle slags bakgrunner, hudfarger og språk. Men Den norske kirke er ikke fornøyd med egen innsats. Vårt største kirkesamfunn og landets folkekirke er antakelig en av de mest monokulturelle kirkene i Norge. Det finnes absolutt et sterkt ønske om å nå innvandrere og deres etterkommere, men det finnes ikke alltid kompetanse, endringsvilje og strategi.

Mangfold mot polarisering

Vårt Land har satt søkelyset på dette problemet gjennom flere artikler over tid. I dag intervjuer vi Piriyanthy Skarbø. Hun er en ung kirkepolitiker som har vært vara for Åpen folkekirke i Oslo bispedømme, men nå har meldt overgang til nominasjonskomiteens liste. Hun påpeker at mangfold i Den norske kirke må handle om mer enn spørsmål knyttet til kjønn og legning, men også alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

Og paradoksalt nok er det nettopp et fokus på mangfold som kan få kirkene ut av den interne polariseringen. For antakelig er alle enige om at de splittelsene som har skjedd på etisk grunn i Den norske kirke ikke er av det gode, og at vi trenger å finne sammen om det sentrale. Å sette nettopp mangfoldet – ikke bare det teologiske – i sentrum, kan kanskje være det som samler oss mest i tiden fremover.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder