Leder

Vårt Land: «Bør gripe inn overfor Statkraft»

Det bør være et minstekrav at statlige selskaper er åpne om milliardbonusene de utbetaler. Nå bør næringsministeren gripe inn overfor Statkraft.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I et år da folk flest strevde mer med strømprisene enn noen gang, presterte Statkraft å øke bonusutbetalingene til egne ansatte med mer enn 1 milliard kroner, til rundt 2,2 milliarder totalt. Bare i ledergruppen var bonusutbetalingene i 2022 på hele 7,2 millioner kroner. I 2021 var den samlede bonusen til ledergruppen 4,2 millioner kroner. En av lederne som fikk bonus i 2022, fikk 2,2 millioner kroner «for å bli i jobben».

Står ikke i stil med kraftprisene

Statkraft er et heleid statlig, norsk kraftselskap – og Europas største produsent av fornybar energi. Bonusene står ikke i stil til den diskusjonen som har vært om kraftprisene det siste året.

Det er bare å håpe at Vestre ikke lar Statkrafts bonus-bonanza bli stående uten politiske konsekvenser.

—  Vårt Land

Vi vet at økende lederlønninger og utbetalinger bidrar til å presse opp den økonomiske ulikheten i Norge. Det bidrar heller ikke nevneverdig positivt til prisvekst, lønnsnivå eller produktivitet. Tidligere har vi derfor sett eksempler på at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har grepet inn overfor statseide bedrifter med urimelig høye lederlønninger. Nå har Vestre muligheten til å gjøre det igjen, og den bør han gripe.

LO-toppen Jan Olav Andersen i El- og IT-forbundet krever overfor Dagens Næringsliv at Statkraft må være mer åpne om hvem som mottar bonusene. Litt over 400 av Andersens medlemmer jobber i Statkraft. Det vanskelig for offentligheten å finne ut hvor mange i Statkraft som får bonus.

Politiske konsekvenser

Det blir ikke bedre av at kommunikasjonsdirektør i Statkraft, Claus Sonberg, svarer til DN at selskapet ikke har noen «ytterligere informasjon eller kommentarer til bonusene utover det som ble rapportert og kommentert på pressekonferansen i forbindelse med fjerdekvartalstallene».

For et statseid selskap holder ikke denne kommunikasjonsformen mål. Transparens, åpenhet og måtehold må være blant verdiene norske selskaper som er eid av staten styrer etter.

Det er bare å håpe at Vestre ikke lar Statkrafts bonus-bonanza bli stående uten politiske konsekvenser.


Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder