Leder

Vårt Land: Troende må støtte hverandre på tvers av religion

Kristne har et særlig ansvar for å påpeke urett mot religiøse minoriteter i Norge.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

43 prosent av muslimer i Norge har hatt opplevelser av å ikke høre til i samfunnet vårt i løpet av det siste året. Det kommer fram i en ny kartlegging fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) som Vårt Land omtalte tidligere denne uka. I kartleggingen oppgir også én av tre med muslimsk bakgrunn at de har skjult sin religiøse identitet, for å unngå negative holdninger.

Står i en motkultur

For mange religiøse er matvaner, religiøse klesplagg, og bønnepraksis viktige deler av en religiøs og personlig identitet, som kan skape utfordringer i møte med storsamfunnet, særlig i arbeidslivet.

Funnene i den nye kartleggingen er nedslående, men ikke overraskende. Å være et troende menneske, er å stå i en motkultur. Troende må i langt større grad enn andre være forberedt på å forklare hvorfor de er det og hvorfor de velger som de gjør.

Å være et troende menneske, er å stå i en motkultur. Troende må i langt større grad enn andre være forberedt på å forklare hvorfor de er det og hvorfor de velger som de gjør

Også mange kristne må i dag leve med at troen deres av noen blir sett på som noe som hindrer dem fra å delta i samfunnet på lik linje med andre – noe vi med all tydelighet har sett det seneste året, for eksempel i den mistenksomhet som kastes over kristne elevorganisasjoners virksomhet.

Et særlig ansvar

Det er likevel ikke til å stikke under stol at minoritetsreligionene må bære en langt større belastningen for at religion og det å være religiøs av mange oppfattes som noe fremmed. Og den nye Imdi-rapporten samsvarer med funnene i HL-senterets rapport fra desember, hvor et av funnene var at 33 prosent av befolkningen mener støtter påstanden «Muslimer passer ikke inn i et moderne vestlig samfunn».

Mange kristne har gode forutsetninger for å kunne relatere seg til den stigmatisering og mistenkeliggjøring andre religiøse forteller om. Det medfører også et ansvar for å påpeke urett når den skjer, og ta grep for å begrense den.Annonse
Annonse

Mer fra: Leder