Leder

Forsvarets alvorlige ukultur kan ikke fortsette

Seks norske offiserer er svartelistet av FN etter sexkjøp og seksuell utnyttelse på internasjonalt oppdrag. Det viser de ytterste konsekvensene av Forsvarets ukultur i synet på grenser, sex og trakassering. Opprydningen haster.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I et brev fra FN ble Norge informert om at seks norske offiserer er ekskludert fra FN-tjeneste for godt, meldte NRK onsdag. Norge ble også ført opp i en FN-database over land som har brutt reglene mot seksuell utnyttelse og overgrep i FN. De militære tjenestepersonene var del av et fredsbevarende FN-oppdrag i Sør-Sudan, der hele målet med operasjonen var å beskytte sivile, blant annet mot seksuelle overgrep.

Under den årelange konflikten i Sør-Sudan har seksuell utnyttelse, voldtekt og overgrep vært et utbredt problem blant de stridende partene. At de norske offiserene derfor brøt disse reglene, er helt uakseptabelt og la ekstra byrde til menneskene de skulle beskytte.

Manglende forståelse

Hendelsene skjedde i 2013 og 2014, og ble avslørt av NRK i november i fjor.

Det norske forsvaret brukte hele ni år på å informere FN om de grove regelbruddene. Det vitner om manglende forståelse og ikke god nok åpenhet om disse alvorlige problemene blant norske offiserer.

Forsvaret som ellers ikke har problem med å ta i bruk militær disiplin, bør også ta i bruk sterkere lut i kampen mot seksuell trakassering og overgrep.

—  Vårt Land

Tidligere i februar fortalte også NRK historien til Silje Falmår som opplevde grov seksuell trakassering i førstegangstjenesten. Hun opplevde også overgrep gjennom sitt år som vernepliktig. Selv om hun sa i fra til sine sjefer i Forsvaret, opplevde hun ikke at sakene ble tatt tak i. Falmår sier at det gikk så langt at hun opplevde å bli voldtatt av en medsoldat.

Selv om sakene er ulike, er det ikke lett å tenke at problemene med synet på seksuell trakassering er enkelthendelser, slik Forsvaret har hevdet. I det minste bør forsvarssjefen være med på å kalle det en ukultur, for først da vil det være mulig å adressere problemet slik det fremstår.

Ødelegger menneskers liv

Det er alvorlig nok at norske kvinner i Forsvaret opplever seksuell trakassering. Likevel er det i ytterste konsekvens også sårbare kvinner i konfliktsoner som vil bli rammet av denne ukulturen, slik tilfellet var med de seks norske offiserene i Sør-Sudan. Det skader ikke bare Norges omdømme, men ødelegger sårbare menneskers liv.

Problemene med seksuell trakassering i Forsvaret ser ut til å være så alvorlige at det ikke holder med en holdningskampanje. Forsvaret som ellers ikke har problem med å ta i bruk militær disiplin, bør også ta i bruk sterkere lut i kampen mot seksuell trakassering og overgrep.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder