Leder

Staten har også moralsk ansvar

Fram til 2011 kunne flyktninger uten oppholdstillatelse jobbe, og dermed betalte de trygdeavgift. Det skulle de ikke ha gjort. Flere av dem har rett på tilbakebetaling, men staten gir dem ikke dette automatisk.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vårt Land har skrevet flere saker om at staten, ved Skatteetaten, har krevd trygdeavgift fra flyktninger uten oppholdstillatelse. Fram til 2011 hadde denne gruppen rett til lovlig jobb, før denne rette ble fratatt dem. En av dem har nylig fått tilbakebetalt 232.250 kroner, pluss renter.

Det er svært vanskelig å anslå hvor mange som nå har rett på tilbakebetaling. Arne Viste anslår at det kan dreie seg om rundt 3.000 personer. Gjennom mange år har han hjulpet papirløse og ureturnerbare, personer som kom til Norge, søkte asyl, fikk endelig avslag, men er blitt i landet fordi de ikke kunne vende tilbake til hjemlandet. Viste mener dette er en skandale.

Staten gjør ingenting

Staten på sin side erkjenner at det er gjort en feil ved å trekke trygdeavgift fra disse personene. Men staten gjør ingenting aktivt for å rette opp feilen. Den enkelte må selv både oppdage og deretter kreve å få pengene tilbake.

Dette handler ikke om statens formelle ansvar, men om statens moralske ansvar overfor en svært utsatt gruppe

Svært mange av de som nå har krav på tilbakebetaling er fortsatt i en sårbar situasjon. Det er grunn til å tro at den store andelen av disse ikke vil oppdage at de har krav på tilbakebetaling. Dersom de oppdager dette vil det dessuten være en krevende prosess å sende skriftlig krav og dokumentasjon til Skatteetaten. Særlig fordi mange av dem kan dårlig norsk og har lav kunnskap om det norske byråkratiet.

Frivillige forsøker å varsle

Noen av dem det gjelder vil kunne bli varslet av frivillige ildsjeler om at de har krav på tilbakebetaling. Noen vil kanskje også få hjelp til å kreve tilbake pengene de har innbetalt til staten. Men det er grunn til å tro at en god del av de det gjelder hverken vil ha tilgang på denne typen informasjon eller ressurser.

Dette er en gruppe mennesker som over lang tid har levd på utsiden av det norske samfunn, og som ikke nødvendigvis har den samme tilgangen på informasjon som andre.

Statens moralske ansvar

Staten gjemmer seg bak at de ikke har plikt til å opplyse denne gruppen om at de har krav på tilbakebetaling. Formelt sett er dette riktig. Men moralsk sett er dette på ingen måte holdbart.

Her bør regjeringen, ved finansminister Trygve Slagsvold Vedum, gi en klar beskjed om at pengene skal betales tilbake. Det kan være vanskelig å vite nøyaktig hvor langt tilbake i tid staten skal tilbakebetale. Men det ville vært rimelig om staten for eksempel fant fram og tilbakebetalte de flyktningene som urettmessig betalte trygdeavgift til den norske stat de siste 15 årene før 2011, da hele denne gruppen ble fratatt retten til å jobben.

Dette handler ikke om statens formelle ansvar, men om statens moralske ansvar overfor en svært utsatt gruppe.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder