Leder

En historisk dag for Bjørgvin

Det er første gangen Kirkerådet skal velge mellom tre kvinnelige bispekandidater. Den de velger blir første kvinnelige biskopen i Bjørgvin.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Etter den rådgivende avstemningen i Bjørgvin bispedømme er seks bispekandidater nå redusert til tre.

Igjen står Kjersti Gautestad Norheim, Ragnhild Jepsen og Sunniva Gylver. De tre gjenværende kandidatene har alle fått mellom 21 og 24 prosent hver i den rådgivende avstemningen. De siste stemmene er fordelt mellom de tre kandidatene som ikke blir med videre i prosessen: Stephanie Dietrich, Gudmund Waaler og Nils Terje Lunde.

Det er interessant at den rådgivende stemmegivningen plasserte tre kvinner på topp. Det er verdt å merke seg at nettopp det tradisjonelt konservative bispedømmet Bjørgvin ønsker en kvinnelig biskop.

Den store arbeidsmiljøundersøkelsen for kvinnelige prester i 2021 viste at 38 prosent av de kvinnelige prestene i Bjørgvin opplever at det ikke var likestilling i Den norske kirke. I etterkant har både biskop Halvor Nordhaug og bispedømmerådet i Bjørgvin tatt flere viktige grep.

Det er et kraftig signal at det nå er sterke ønsker om å få en kvinnelig biskop. Stemmegivningen tyder på at dette ønsket kommer fra både kvinner og menn.

Stemmelikheten mellom de tre gjenværende kandidatene gir Kirkerådet stor frihet til å velge mellom dem.

—  Vårt Land

Bispedømmerådet står fritt

Stemmelikheten mellom de tre gjenværende kandidatene gir Kirkerådet stor frihet til å velge mellom dem. Det har ofte blitt pekt på at den rådgivende avstemningen bør tillegges stor vekt. Denne gangen er den fordelt nokså likt mellom tre jevnsterke kandidater.

Det er imidlertid også verdt å merke seg at hun som fikk flest stemmer blant de tre kandidatene, Kjersti Gautestad Norheim, i utgangspunktet ikke var nominert av bispedømmerådet.

Når det gjelder de lokale stemmene var Gautestad Norheim mest populær. Hun fikk 78 stemmer fra lokale menighetsråd, prester, diakoner, kantorer og kateketer. Tallene for Gylver var 69 og for Jepsen 64.

Blir en historisk biskop

Før Kirkerådets avgjørelse gjenstår det også en avstemning blant de sittende biskopene i Norge. Den kandidaten biskopene peker på vil kunne styrke sitt kandidatur hos Kirkerådet.

Uansett hvilken av de tre kandidatene Kirkerådet går for, er den kommende biskopen allerede historisk.

Både fordi det er første gangen Kirkerådet må velge mellom tre kvinner, og fordi denne personen blir den første kvinnelige biskopen i Bjørgvin noensinne.Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder