Leder

Et sjeldent viktig kulturminne

Fredingen av eplehagen i Larvik er et tegn på at det store fellesskapet vil bære sammen med det lille fellesskapet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I dag forteller Vårt Land den sterke historien om en eplehage i Larvik. Frukttrærne som står der ble plantet av Israel Sachnowitz. Ett og ett ettersom hans åtte barn ble født. Og ett da hans kone Sara døde i 1939.

Én overlevende

I 1945 bestod den før så tallrike familien av ett menneske. Saras og Israels sønn, Herman Sachnowitz, var den eneste som overlevde Det tredje rikets leirer. Trærne, som skulle symbolisere liv og vekst, var blitt en minnelund over sju barn som aldri fikk bli gamle, over en slekt, over over Europas største skam.

I slutten av januar skal eplehagen fredes, som ett av fire jødiske kulturminner i Norge. Utrolig nok er den nemlig fortsatt en levende hage: I 35 år har Berit Rustenberg og Petter Knutsen, som kjøpte huset og hagen i 1985, stelt trærne. Nå er det ikke lenger bare ekteparets ansvar å ta vare på arven, men nasjonens ansvar. Riksantikvaren har de siste årene jobbet aktivt for å frede kulturminner knyttet til nasjonale minoriteter, og huset og hagen i Sveins gate 15 er ett av dem.

De jødiske kulturminnene er Norges kulturminner

—  Vårt Land

Mange må bære

Små minoriteter bærer mye. De skal opprettholde sin egen identitet, uten særlig støtte samfunnet skal de overlevere arven til neste generasjon, det finnes få institusjoner som bærer med dem. Det er Norges ansvar at den jødiske minoriteten i landet ikke er større enn den er. Vi var aktiv part under deportasjonene under krigen. Dermed er det også vårt felles ansvar å ta vare på de jødiske minnene og den jødiske kulturen som finnes innen landets grenser.

Den jødiske gravlunden på Sofienberg i Oslo ble fredet før jul. Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trossamfund, sier at for jøder i Norge er deres gravlund uansett evig. Så lenge det er jøder i landet, blir den tatt vare på. Men da den ble fredet, var det ikke lenger den lille flokkens ansvar å bære freden og helligheten. Det er nå alles ansvar.

De jødiske kulturminnene er Norges kulturminner.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder