Leder

Totalitært fra Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund Hamar ser ut til å forveksle det livssynsåpne med det livssynsnøytrale.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Hamar og omegn lokallag av Human-Etisk Forbund (Hef) har sendt et brev til gravferdsmyndighetene på Hamar. De ønsker at myndighetene fjerner en hel rekke kors på gravlundene som ligger under Stange, Løten og Hamar. Noen av korsene er del av eksteriøret på kapeller og krematorier, andre er innfelt i porter, skilt og så videre.

Argumentet til Hef er at folk med alle slags livssyn skal kunne bruke gravlundene, og at korsene kan virke «påtrengende og truende» på ikke-kristne.

Egnede rom

Hef har gjort en viktig jobb i å løfte behovet for livssynsnøytrale rom til bruk for riter som for eksempel gravferd. Dette behovet kommer antakelig ikke til å minke, og kommunene må ta det på alvor. Alle livssynssamfunn bør ha tilgang på egnede rom for å forrette sine seremonier. Dette er et viktig prinsipp i et livssynsåpent samfunn.

Må korset fjernes fra kapeller, så må det i alle fall fjernes fra flagget

—  Vårt Land

Imidlertid er forslaget fra Hamar et skudd langt over mål. For det første er det vanskelig å sympatisere med at alle symboler som kan virke truende må fjernes fra det offentlige rom. Hvis det virkelig er sant at folk blir redde av et kors, er det ingen ende på hva som må viskes bort fra vårt felles synsfelt. En hel rekke reklameplakater er ett eksempel. Og korset er allestedsnærværende i Norge. Må det fjernes fra kapeller, så må det i alle fall fjernes fra flagget.

Totalitær tendens

Men viktigere enn dette, er det å få øye på den totalitære tendensen Hef Hamar bidrar til. Å fjerne religiøs symbolikk fra det offentlige rom, er ikke en del av et livssynsåpent samfunn. Det finnes ingen hederlige eksempler på slik praksis. Vi skal på ingen måte sammenlikne Hef med Taliban. Men Taliban rev umistelige Buddha-statuer i Bamiyan i Afghanistan i 2001. I Kina har president Xi Jinping revet kors fra kirker, blant annet i Zhejiang.

Hef ser ut til å forveksle det livssynsåpne med det livssynsnøytrale. Dette er en problemstilling som stadig kommer til overflaten, og det er mange som trår feil. Det er ingen tjent med, for i praksis betyr slik nøytralitet at den sterkeste vinner. Et åpent samfunn, derimot, aksepterer forskjell og forskjellige uttrykk. Det er respekten for andres rom og praksis som sikrer eget rom og praksis.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder