Leder

Kampen mot antisemittisme er vårt felles ansvar

En av fem mener jøder utnytter minnet om Holocaust. Kampen mot antisemittisme er et stadig arbeid, og det er vårt felles ansvar å drive det.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tidligere i desember skrev Vårt Land om at Ervin Kohn har blitt utsatt for grov hets på Twitter. Kohn er forstander i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo og uttaler seg ofte til medier. Store deler av Kohns familie døde i Holocaust, hans far var den eneste blant 13 søsken som overlevde.

Twitter-brukeren Ronny Rønning klippet Kohns ansikt inn i et bilde fra Auschwitz og skrev følgende tekst til: «På tide å forlate Auswitch, som du aldri har vært?» Med andre ord insinuerer Rønning at Kohn bruker sin families tragedie illegitimt, eller kanskje også at Holocaust aldri fant sted. Rønnings nettside Alternativ Media inneholder tekster som føyer seg inn i et antisemittisk mønster. Rønning har siden slettet Twitter-meldingen.

Historien om jødedeportasjonene er det umulig for norske jøder å gjøre seg ferdig med. På samme måte må den være umulig for nordmenn generelt å gjøre seg ferdig med.

—  Vårt Land

Negative holdninger

Omtrent samtidig som dette skjedde, publiserte Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) en rapport som viser at negative holdninger til både jøder og muslimer har gått ned i Norge de siste årene. Samtidig er en del av funnene i undersøkelsen svært alvorlige. 9,3 prosent av den norske befolkningen har utpregede fordommer mot jøder. Hele 18 prosent mener at «jøder utnytter minnet om Holocaust til sin egen fordel».

Jøder er en bitte liten minoritet i Norge. De kunne vært mange flere, om ikke Norge som nasjon sviktet før og under andre verdenskrig. På lasteskipet Donau ble 532 av vår jødiske befolkning transportert til konsentrasjonsleirer i Tyskland i 1942. Ni kom tilbake. Norsk politi og sivilsamfunn bisto og bivånet det som skjedde. Denne historien er det umulig for norske jøder å gjøre seg ferdig med. På samme måte må den være umulig for nordmenn generelt å gjøre seg ferdig med.

Ikke opp til minoriteten

Vi kan ikke la det være opp til 1.500 mennesker å forsvare seg mot holdninger som deles av nær 20 prosent av befolkningen. På samme måte som vi sammen må bære ansvaret for det som skjedde i 1942, må vi sammen bære ansvaret for antisemittisme og antijudaisme i samfunn og kirke. Det gjøres mye godt arbeid, blant annet er det nå lagt ned 757 snublesteiner for ofrene etter nazismen. HL-senteret driver viktig forskning og formidling. Det gis stadig ut bøker som gransker andre verdenskrig og jødeforfølgelsene, og Den norske kirke har nå nedsatt et utvalg som arbeider med deres forhold til jødedom og jøder i Norge.

Episoden med Twitter-meldingen og undersøkelsen fra HL-senteret viser at kampen mot antisemittisme er et stadig arbeid. Det er vårt felles ansvar å drive det.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder