Leder

Ideelle under press

Flere ideelle og religiøse aktører rammes av prioriteringene i statsbudsjettet. Ingen er tjent med at de ideelle aktørene strupes.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tidligere denne uken har Vårt Land publisert flere saker om hvordan ideell sektor står under press. I statsbudsjettet foreslår regjeringen kutt i særtilskudd til privatskoler og bibelskoler. Kuttet til såkalte 6a-skoler, skoler som ikke gir formell kompetanse, rammer bibelskolene hardt. Regjeringen vil spare 10,3 millioner kroner.

De få millionene skal tilføres den offentlige skolen. Men bibelskolene er ikke en utfordrer til offentlig utdanning, og summen er ubetydelig for fellesskolen. Dette kuttet framstår mer som en ideologisk motivert nedbygging av ideelle skoler enn et sparetiltak som skal gagne alle.

«Ikke ressursmiljø»

Videre foreslår regjeringen 37,5 millioner kroner fordelt på 14 «nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet». Men Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er ikke blant disse 14, på tross av at det i 26 år har vært en helt sentral arena for dialog, praktisk samarbeid og integrering innad mellom ulike trossamfunn og deres integrering utad mot samfunnet. Generalsekretær Ingrid Joys reagerer på utelatelsen, og peker blant annet på at trossamfunnene var instrumentelle i nå ut med informasjon under covid.

Ideell sektor vil alltid stå under press når det knipes inn på budsjettene. Dette gjelder nær sagt uansett hvilken regjeringskonstellasjon vi har. Det ligger i sakens natur at det som verken genererer inntekter eller er statlig initiert har vanskelige økonomiske kår.

De ideelle aktørene fanger ofte opp mennesker og skjebner som ikke får en plass i det statlige eller det kommersielle

—  Vårt Land

Habiliterende institusjoner

Samtidig er det ingen som mener samfunnet har godt av å bygge ned sivilsamfunnet og de ideelle aktørene. Ofte fanger disse opp mennesker og skjebner som ikke får en plass i det statlige eller det kommersielle. Bibelskolene er et godt eksempel på det. De er ikke bare skoler som gir innsikt i bibeltekster, men institusjoner som hjelper folk tilbake til samfunnet. Halvparten av Evangeliesenterets elever kan i år ikke betale skolepenger. De fleste av elevene har erfaring med rus og kriminalitet. Men erfaringen tilsier at store deler av kullene like fullt går ut av skolen og inn i arbeid. De har fått det de trengte for å kunne delta i samfunnet på vanlig vis. Hvem kan og vil tilby en slik prosess, om ikke de ideelle?

Det foreslåtte kuttet kan ende opp med å bli ganske dyrt for regjeringen. Ignoreringen av STL som ressurs er en feilvurdering. Forsvinner de ideelle aktørene, taper hele samfunnet.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder