Leder

Syria trenger oss

Når sanksjonene ikke oppnår den tilsiktede virkningen, bør vi vurdere lettelser som kan bedre situasjonen for det syriske folk.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Krigen i Syria varte i nesten ti år. Det er allerede mange år siden syrere som flyktet fra død og elendighet preget nyhetsbildet. Nå er krigen i all hovedsak over. Noen flyktninger er vendt hjem, men de har lite å vende tilbake til.

«Krigen er over, men lidelsene er ikke over», sier den syriske presten Meletius Shattahi i Vårt Land tirsdag. Han leder en kirkelig hjelpeorganisasjon i Syria, og kan fortelle at nesten hele befolkningen trenger humanitær hjelp, og at 14 millioner har akutt matmangel.

Syria er ikke lenger i nyhetsbildet. Men det betyr ikke at vi kan glemme Syria.

—  Vårt Land

I skyggen av Ukraina

Krigen i Ukraina opptar naturlig nok i sterk grad. Syria er ikke lenger i nyhetsbildet. Men det betyr ikke at vi kan glemme Syria. Å få landet på fote igjen, er en langsiktig oppgave. Men også akutt nød må avhjelpes. Likevel har innsatsen i Ukraina gjort at FN-organisasjoner må trappe ned i Syria, ifølge fader Shattahi.

Han tar også opp et annet problem: Sanksjonene som vestlige og noen arabiske land innførte mot Bashar al Assads regime i 2011 og 2012, rammer også hjelpearbeidet, og de gjør situasjonen vanskeligere for folk flest.

Sanksjonene kom som en reaksjon på den brutale undertrykkelsen Bashar al Assad satte i verk mot demonstrasjoner som i utgangspunktet var fredelige. EU forlenget sanksjonene så sent som 1. juni i år med begrunnelsen at regimet fortsetter sin undertrykkende politikk.

Man hadde liten tro på at at Assad ville endre sin politikk, og derfor krevde sanksjonslandene at han skulle gå av. Forhandlinger med sikte på å finne en politisk løsning som innebar en maktdeling foregikk i flere år, og det så ut til at regimet vaklet.

Ikke la Assad og Putin seire

Men så kom Putin Assad til hjelp i 2015, og i en usedvanlig brutal krig som særlig rammet sivile, har Assad tatt kontroll over hele landet. Det er altså ingen utsikter til at sanksjonene vil bidra til at han mister makten, og heller ikke at han endrer politikk.

Å fjerne sanksjonene vil bli oppfattet som en seier for Assad. Det vil også være en seier for Putin, noe som er spesielt vanskelig i lys av sanksjonene som nå er rettet mot hans krigføring i Ukraina. Samtidig må vi innse at sanksjonene først og fremst nå rammer det syriske folket.

Derfor bør sanksjonsregimet nå revurderes. Det må undersøkes nøye hvilke endringer som kan foretas for å avhjelpe sivilbefolkningens nød, uten at det samtidig framstår som et knefall for Assad og Putin.


Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder