Nyheter

Bøn frå krigsherja land: Ikkje gløym Syria

SYRIA: Fader ­Meletius Shattahi har to inderlege bøner til Norge: Ikkje gløym Syria, mange treng humanitær bistand – og hjelp oss å få fjerna sanksjonane som rammar oss like hardt som borgarkrigen.

Kledd i svart, med kors i gull rundt halsen, bankar fader ­Meletius Shattahi på dører i Norge og ber om møter. Utanriksdepartementet har invitert han inn. Det same har Den norske kyrkja.

Han leiar ein organisasjon som har hendene fulle med å hjelpe folk som har mista alt i ein årelang borgarkrig, og som no står i ein hjelpeskugge. For fremst står Ukraina.

Verdssamfunnet evnar ikkje å handtere mange kriser på ein gong, minner faderen om.

– Krigen er over, men lidingane er langt frå over. No råkar dei vestlege sanksjonane den jevne syrar vel så hardt som krigen i si tid gjorde.

Med folda hender på møtebordet fortel Meletius Shattahi Vårt Land kva bodskap han særleg bar fram i Utanriksdepartementet.

Millionar lir av matmangel

Han er gresk-ortodoks prest, kjem frå Damaskus, frå Det gresk-ortodokse patriarkatet for Antiokia og heile Austen – hovudsete til Syrias største kyrkjesamfunn.

Presten er direktør i DERD, ­eller Department of Ecumenical Relations and Development, som har 43 senter spreidd over Syria med ein stab på 600 som dagleg prøver å lindre nauda som rår i landet, samt skape von om ein betre overimorgondag.

Tala fortel at syrarane lir:

  • 14 millionar treng humanitær hjelp – folketalet ligg kring 17,5 millionar.
  • 12 millionar står i fare for akutt matmangel i løpet av september, særleg grunna dårleg kveitehaust.

Men FN varslar kutt:

– FNs organisasjonar melder at fordi Ukraina krev store ressursar, vil FN delvis kutte støtta til oss i 2023, seier fader Meletius.

Vestlege sanksjonar sidan 2011

Bakgrunnen for dagens tilhøve er brutal. Då den arabiske våren kom til Syria i 2011, blei han slått ned av president Bashar al-Assad.

Opprøret gjekk over i ein borgarkrig som varte frå 2011 til 2019, 2020. Ein av dei krigførande partane var IS.

Archimandrite Meletius Shattahi. Syrisk ortodoks prest på besøk hos Kirkens nødhjelp.

I 2011 innførte EU og USA harde, økonomiske sanksjonar mot regimet til Bashar al-Assad. Dei står framleis ved lag, og er blitt stramma fleire gonger. Norge slutta seg til EUs sanksjonar i 2011, i forskrifts form.

Sanksjonane rammar alle samfunnssektorar i Syria. Forboda som Norge har slutta seg til er mange og strenge, og grip inn i folks kvardag.

Sanksjonane gjer at me manglar alt; mat, straum, drivstoff, pengar.

—  Fader ­Meletius Shattahi

Sanksjonar råkar syrarar hardt

– Sanksjonane gjer at me manglar alt; mat, straum, drivstoff, pengar, seier den kyrkjelege sendemannen frå Damaskus.

– Sanksjonane forbyr også hjelpeorganisasjonar å byggje nytt, anten det handlar om eit hus eller ein veg. Dei kan berre rehabilitere det som er bygd. Forboda dei må etterleve hemmar verkeleg det viktige hjelpearbeidet.

– Samanfatta råkar sanksjonane oss like hardt, om ikkje hardare enn krigen. Difor må dei opphøyre.

Når fader Meletius fremmar kravet om å lyfte sanksjonane, om omsyn til syrarar flest, talar han indirekte også president Bashar al-Assads sak. Syrias statssjef ser meir enn gjerne at dei vestlege sanksjonane blir heva.

«Tyr til sal eigne organ»

DERD-leiaren fortel at fleire syrarar no er så desperate etter sikre familien mat på bordet, at dei «tyr til sal eigne organ».

– Kjenner du sjølv til slike sal?

– Eg kjenner ikkje personleg familiar, men eg har fått førstehands informasjon direkte frå våre tilsette som har møtt familiar som har tydd til organsal.

Opplysningar om organsal blir også presentert i syriske medium, utan at det blir lagt fram prov.

Syrias president Bashar al-Assad på besøk i Abdullah bin Abbas-moskeen i Aleppo 9. juli. Samtalene om en ny syrisk grunnlov er avlyst og det er høyst usikkert når neste runde kan holdes. Foto: Kontoret til Syrias president via AP / NTB

Har gjeve Syria over sju milliardar

Utanriksdepartementet (UD) skriv i ein epost til Vårt Land at møtet med fader Meletius er ein del av kontakten «vi har med humanitære partnere i Syria og andre syriske aktører».

Utanriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) departement melder at «vi formidlet i møtet at Norge fortsatt vil ha et høyt nivå på bistanden til Syria. Vi vil fortsette å forsøke å bistå der behovene er størst, gjennom etablerte partnere».

I åra 2011-2021 har Norge gjeve Syria 7,4 milliardar kroner i samla bistand. I fjor fekk landet 895 millionar.

Norge kan gje dispensasjonar

På Vårt Lands spørsmål om kva UD svarte på oppmodinga om å få sanksjonane heva, svarar departementet: «Vi noterte oss fader Meletius bekymringer for virkningene av sanksjonane på befolkningen i Syria.»

I sanksjonsforskrifta er det opning for at regjeringa kan gjere unntak:

«Utenriksdepartementet kan også i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak tiltakene mot Syria.»


---

Syria

  • Styrt av president Bashar al-Assad, og familiekrinsen rundt han.
  • Herja av borgarkrig i åra 2011 til 2019, 2020 - Assad står att som vinnar.
  • Opp mot seks millionar syrarar har flykta til naboland, flest i Tyrkia, nesten fire millionar.

---

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter